УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године МАС 2015/16.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада. Документe можете преузети овде:

Мастер завршни рад: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА Мастер завршни рад: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2015/16
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да ће се уверења о стеченом услову за одбрану Мастер завршног рада (МАСА и МУАД) и Мастер пројекта (МАСУ) подизати у периоду од 01. јула до 05. јула 2016. године, од 10.00 до 16.00 сати у студентској служби, уз уплату од 1000,00 динара.

Уверење о стеченом услову за одбрану мастер пројекта – ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

Обавештење за студенте II године МАСА 2015/16 (11.02.2016)
Коначан списак студената:
МАСА-АТ24023 Мастер завршни рад – АТ

Обавештење за студенте II године МАСА 2015/16 (09.02.2016)
Спискови студената и слободна места (ПРВИ КРУГ ИЗБОРА) за избор у другом кругу:
МАСА-АТ24023 Мастер завршни рад – АТ

Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала упражњена места рангирањем ментора у другом кругу предајом попуњеног обрасца Студентској служби у среду, 10. фебруара 2016. године у 10 сати. Коначни спискови студената објављују се на факултетском сајту у петак, 12. фебруара 2016. године.

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ26 МАСА-АТ24021

МАСТЕР ТЕЗА

АТ27 МАСА-АТ24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

АТ28 МАСА-АТ24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

201516_MASA-AT2402-01-ZEGARAC

Фото © др Бранислав Жегарац

01
МУЗЕЈ НАУКЕ О ТЕХНИКЕ – ДОМЕТИ ИНTЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Пројекат музеја науке и технике обухвата истраживање програмских и просторних могућности примене нових материјала и технологија као и трансфера технологија из других техничких области у домен архитектонског пројектовања, са посебним акцентом на коришћење интерактивних технологија и материјала. Студенти се подстичу да експериментишу и да у програмском и обликовном смислу реализују решења која су архитектонски одговор на промене које настају као последица развоја савремених технологија.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад ФОРМУЛАР:

201516_MASA-AT2402-01-LDJOKIC

Извор фотографије: aonang.com

02
СПА ЦЕНТАР

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Простор за предах од урбаног животног темпа, простор за физичку и менталну ревитализацију. Резултати анализе потреба и могућности у домену просторног и функционалног контекста, као и технолошких могућности треба да буду примењени на пројекту. Утицај материјализације објекта на однос спољног и унутрашњег простора, као и допринос осветљења његовој презентацији су значајне теме истраживања. Објекат и његово непосредно окружење треба да представљају квалитативни допринос презентацији ширег урбаног простора, која се односи, како на силуету, тако и на његов имиџ.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад ФОРМУЛАР:

201516_MASA-AT2402-01-RAJCIC

Zaha Hadid Architects – Пројекат Националног стадиона у Токију | Илустрација © ZHA

03
НАЦИОНАЛНИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН

Наставник:
др Александар Рајчић, доцент

На основу актуелних друштвених дешавања, аналитичким поступцима релевантних прописа, урбанистичких потенцијала и примера из праксе, студенти ће урадити јасну и концизну анализу која ће јавности пружити слику о могућностима и ограничењима изградње оваквог капиталног објекта.

Акценат ће бити на пројектовању стадиона са непосредним окружењем, у складу са функционалним захтевима (UEFA). Нарочита пажња ће бити посвећена креирању аутентичног и јединственог архитектонског израза, по коме ће национални стадион бити препознатљив у Европи и свету.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад ФОРМУЛАР:

201516_MASA-AT2402-01-SUDIMAC

Извор илустрације: WallpaperUp

04
ЕКСТРАПОЛАЦИЈА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Екстраполација – проширивање законитости или закључака установљених за једно подручје на шире, још неиспитано подручје је основа истраживања одрживих система и успостављање нових урбаних и архитектонсих хибридних модела за решавање економских, социјалних, културних и технолошких проблема савремених градова, укључујући недостатак хране, природних ресурса, инфраструктуре, загађењe као и развијање система и стратегијa будућег развоја. Студијом се тежи да студенти критички сагледавају и истражују адаптибилност и утицај нових технологија на архитектонске пројекте на основу динамичне равнотеже између корисника и технологије.

Циљ истраживања је да се пронађе адекватан архитектонски модел способан за интерактиван однос природе и корисника кроз саморегулацију сопствених система и потреба. Кроз истраживање односа јавног и приватног простора и улоге појединца и колектива у стварању динамичких и хибридних заједница студенти просторно и програмски редефинишу архитектонску типологију будућности кроз имплементацију нових технолошких решења. Студенти методолошки истражују утицај будућих хипотетичких технологија у решавању архитектонског концепта, дају његову процену и стратегију контекстуалног пројектовања стварајући нови архитектонски дискурс. Програм је фокусиран на синергистички приступ истраживању и пројектовању објекта будућности уз развој холистичке стратегијe.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад ФОРМУЛАР: