УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
IV година – 8. семестар
75 ИАСА-48062

СТУДИО М06У – Семинар

Циљ предмета

Интегрисање теоријских и апликативних сазнања у конципирању и разради комплексних архитектонско-урбанистичких интервенција.

Листа изборних пројеката:

201718_IASA-48062-STUDIO-06U-SEMINAR-VANISTA-LAZAREVIC

Разгледница Бристола (Clifton Village) | © Clare Phillips

СТУДИО М06У – СЕМИНАР:
ГРАД И ДИЗАЈН – УРБАНА ОБНОВА

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Основни циљ наставе на Семинару “Град и Дизајн” представља упознавање судената са актуелним проблемима и феноменима који се везују за град, као неком врстом теоретске платфоме на којој ће се базирати концепције пројектних решења у оквиру студија. Задатак наставе на овом предмету биће, између осталог, и разумевање и употреба метода која се користе приликом обнове запуштених и изградње нових урбаних насеља, како на нивоу читавог града, тако и на нивоу већих урбанистичких потеза и просторних целина, до конкретних локација.

У зависности од ширине обухвата конкретног задатка, приступ проблему имаће стратешки, тактички и оперативни карактер, од чега ће зависити и коначан производ дизајнерског процеса: сценарио развоја, урбанистички пројекат.

КУРИКУЛУМ: ГРАД И ДИЗАЈН – УРБАНА ОБНОВА

201718_IASA-48062-STUDIO-06U-SEMINAR-DJUKIC

Except Integrated Sustainability – Schiebroek Viz Market | © Except Integrated Sustainability

СТУДИО М06У – СЕМИНАР:
ГРАД И ДИЗАЈН – URBAN LAB

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Основни циљ наставе на Семинару “Град и Дизајн” представља упознавање судената са актуелним проблемима и феноменима који се везују за град, као неком врстом теоретске платфоме на којој ће се базирати концепције пројектних решења у оквиру студија. Задатак наставе на овом предмету биће, између осталог, и разумевање и употреба метода која се користе приликом обнове запуштених и изградње нових урбаних насеља, како на нивоу читавог града, тако и на нивоу већих урбанистичких потеза и просторних целина, до конкретних локација.

У зависности од ширине обухвата конкретног задатка, приступ проблему имаће стратешки, тактички и оперативни карактер, од чега ће зависити и коначан производ дизајнерског процеса: сценарио развоја, урбанистички пројекат.

КУРИКУЛУМ: ГРАД И ДИЗАЈН – URBAN LAB

201718_IASA-48062-STUDIO-06U-SEMINAR-DJOKIC

Аутор илустрације: др Милица Милојевић

СТУДИО М06У – СЕМИНАР:
ЈАВНИ ПРОСТОР И ГРАЂАНСКА КУЛТУРА – ДОКУМЕНТОВАЊЕ, ПУБЛИКОВАЊЕ И ИЗЛАГАЊЕ

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Упознавање студената са концептима излагања и техничким захтевима публиковања као и другим облицима постпродукције. Резултати семинара су: концепт изложбе у јавном простору, атлас координираних истраживачких акција и публикација семестралног рада.

У оквиру семинара студенти добијају потребна знања из више дисциплина која су важна за разумевање културног контекста за који пројектују и стручног у којем презентују свој рад. Упознавање са техникама и алатима неопходним за постпродукцију и комуникацију са широм јавношћу. Концепт изложбе и припрема публикације истраживања и презентација архитектонско-урбанистичких решења градског блока резултат су рада на семинару.

КУРИКУЛУМ: ЈАВНИ ПРОСТОР И ГРАЂАНСКА КУЛТУРА – ДОКУМЕНТОВАЊЕ, ПУБЛИКОВАЊЕ И ИЗЛАГАЊЕ