УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Врста и ниво студија

Интегрисане академске студије првог и другог степена.
Трајање студија: 5 година300 ЕСПБ

Студијски програм из области архитектуре се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

  • Техничко-технолошке науке;
  • Друштвено-хуманистичке науке;
  • Уметност.

Циљеви студијског програма

Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у области архитектуре, урбанизма, архитектонских технологија и архитектонског конструктерства.

Професионално оспособљавање архитекте општег профила, који има способности интегралног проблемског приступа, професионалног укључивања и деловања у широком спектру послова архитектонске и урбанистичке праксе.

Стицање професионалне квалификације, улазног основа за стицање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци, за послове у области архитектонског и урбанистичког пројектовања, урбанистичког планирања и реализације архитектонских објеката.

Стицање квалификација за послове из подручја архитектуре и урбанизма у делатностима, едукације, културе, свих нивоа управе, заштите човекове околине и другим делатоностима. Стицање права на наставак образовања на специјалистичким и докторским академским студијама из области архитектуре или сродних научних и уметничких области.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је заокружено стицање квалификација архитеката која омогућава приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који су у складу са стеченим знањима и вештинама.

Завршетак интегрисаних академских студија архитектуре у складу са легислативом европске уније и Србије квалификује завршеног студента за позив архитекте.

Стечена диплома на интегрисаним академским студијима архитектуре омогућава завршеним студентима даље образовање на специјалистичким и докторским студијама архитектуре, урбанизма и другим сродним областима.

Стечени академски назив

Мастер инжењер архитектуре

Услови за упис на студијски програм

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит за Интегрисане академске студије архитектуре.

Студијски програм

Више информација о студијском програму Интегрисаних академских студија Архитектура можете наћи овде: