УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2017_01_thumb

из Информатора 2017

Кандидати који конкуришу за упис на основне и интегрисане академске студије полажу јединствен пријемни испит који је класификационог карактера.
Полагањем пријемног испита кандидат има право конкурисања само на један или на оба студијска програма.

Пријемни испит се реализује у виду теста, у току једног дана, у једној смени, у трајању од највише два сата.

Тест се састоји из два дела, и то:
– први део теста – питања из различитих области културе релевантних за студије архитектуре, бодује се са највише тридесет поена и
– други део теста – разумевање и логичко закључивање, бодује се са највише тридесет поена.

Тест се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

Кандидат на тесту може освојити максималних шездесет поена.

Пријемни испит има класификациони карактер.

  • Право на рангирање ради уписа стиче кандидат који је полагао пријемни испит.
  • Уколико број кандидата који су уписали прву годину студија у првом конкурсном року (јун 2017. године) буде мањи од броја прописаног одлуком о броју студената за упис у прву годину студијских програма првог степена Архитектонског факултета, Архитектонски факултет ће најкасније до 14. јула 2017. године објавити број слободних места за други конкурсни рок.

Hashtag: #PrijemniispitAF2017