УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Ministarstvo prosvete

ПРОЈЕКАТ ИИИ 43007

Назив пројекта:
ИСТРАЖИВАЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ЊИХОВОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА, АДАПТАЦИЈА И УБЛАЖАВАЊЕ

Евиденциони број:
ИИИ 43007

Руководилац пројекта:
др Ратко Кадовић, редовни професор, Универзитет у Београду, Шумарски факултет

Програм: Интегралнa и интердисциплинарнa истраживања
Oбласт: Заштита животне седине и климатске промене
Тема: Утицај климатских промена на природне ресурсе и заштиту животне средине – праћење утицаја, адаптација и ублажавање

Назив потпројекта:
УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ПЛАНИРАЊЕ УРБАНОГ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Руководилац потпројекта:
др Владан Ђокић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Организација координатора:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Трајање пројекта:
2011–2014. (4 године)

Партнери на пројекту:
Рачунарски факултет, Универзитет Унион
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
Шумарски факултет, Универзитет у Београду

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ПРОЈЕКАТ TР 36034

Назив пројекта:
ИСТРАЖИВАЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ У СРБИЈИ У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДА СТАНОВАЊА

Евиденциони број:
TР 36034

Руководилац пројекта:
др Владимир Мако, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Организација координатора:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Трајање пројекта:
2011–2014. (4 године)

Партнери на пројекту:
Архитектонско-грађевински факултет у Нишу, Универзитет у Нишу

Партиципант:
Урбанистички завод Београда Ј.П.

Контакт:
nip.af.stanovanje@gmail.com

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ПРОЈЕКАТ TР 36008

Назив пројекта:
РАЗВОЈ И ПРИМЕНА НАУЧНИХ МЕТОДА У ПРОЈЕКТОВАЊУ И ГРАЂЕЊУ ВИСОКОЕКОНОМИЧНИХ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА ПРИМЕНОМ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Евиденциони број:
TР 36008

Руководилац пројекта:
др Миодраг Несторовић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Организација координатора:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Трајање пројекта:
2011–2014. (4 године)

Партнери на пројекту:
Грађевински факултет, Универзитет у Београду
Шумарски факултет, Универзитет у Београду

Корисник:
Milinkovic Company d.o.o.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА