УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 2. семестар Date: 19/09/2014 Кључне речи: ,
oostende-beach_o
Oostende Beach

МАСУ – I година – 2. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 2. семестар: Курс МАСУ М2.2. – Одрживи урбани развој

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за пролећни семестар 2014/15.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за пролећни семестар 2014/15.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Према детаљном распореду предавања.

НАСТАВНИЦИ:
мр Бисерка Митровић, доцент
мр Јелена Живковић, доцент
др Данијела Миловановић Родић, доцент

ГОСТУЈУЋИ ПРЕДАВАЧИ:
др Тијана Црнчевић
мр Ранка Гајић

САРАДНИК У НАСТАВИ:
дипл.инж.арх. Бранислав Антонић, студент докторских студија

БРОЈ КАБИНЕТА: 246

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218746

ЕМАИЛ:
biserkamitrovic@gmail.com
antonic22@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Упознавање са проблематиком одрживости, планирања и изградње градова у складу са принципима и критеријумима одрживости, и оспособљавање студената за учешће у професионалним активностима урбанистичког планирања и пројектовања одрживих градова и насеља.
Упознавање са доктрином одрживости, улогом, обухватом и доменом у области урбаног планирања и урбаног дизајна;
Упознавање са елементима и садржајем релације одрживости према физичком простору, моделима креирања урбаног простора и механизмима управљања просторним процесима.
Истраживање односа урбанистичког планирања, урбаног дизајна и пројектовања у контексту одрживости.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Упознавање са основним питањима улоге, обухвата и домена одрживости.
Стицање знања о одрживом развоју и одрживом граду, као и начинима и методама усмеравања развоја у складу са доктрином одрживости.
Основне тематске области су везане за:

  • еколошки, социјални, економски, просторни, институционални и друге аспекте одрживости;
  • просторно-насељску одрживост; одрживе заједнице;
  • планирање и изградњу одрживог града, предела и руралног подручја;
  • одрживи урбани дизајн;
  • критеријуме и стандарде одрживости;
  • урбану обнову у контексту одрживог развоја;
  • методологију и процес планирања; учеснике у одрживом процесу планирања.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Интерактивна предавања, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације. Формирање сета принципа и критеријума.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М2.2. – Одрживи урбани развој

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер