УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 1. семестар Date: 27/01/2014 Кључне речи:
ULICNA-MUZIKA_o
Улична музика

МАСУ – I година – 1. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 1. семестар: Курс МАСУ М1.7. – Изборни предмет 1

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИЦИ:
мр Петар Арсић, редовни професор
мр Јелена Живковић, доцент
aрх. Зоран Ђукановић, доцент
мр Рајко Корица, редовни професор
др Александра Ђукић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

1.7.1 MASU_M1_7_1_logo

Курс МАСУ М1.7. – Изборни предмет 1:
ЦЕНТРИ САВРЕМЕНИХ ГРАДОВА – КАРАКТЕРИСТИКЕ, СТАЊА И ПРОЦЕСИ

Наставник:
мр Петар Арсић, редовни професор

Основни циљ предмета је истраживање феномена везаних за особености, стања и процесе који карактеришу савремене (европске) градове, тј. њихове центре. Настава је усмерена ка истраживању градског центра, градских специјализованих суб-центара, као и ка употпуњавању стечених и стицању нових знања из ове значајне области савременог интегралног урбанизма. Феномени који ће се истраживати везани су за аспекте саобраћаја и комуницирања, програма и дистрибуције садржаја, значаја културе и наслеђа, места информација и слободног времена у односу на трансформације услова у градском амбијенту и животном окружењу.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТРИ САВРЕМЕНИХ ГРАДОВА – КАРАКТЕРИСТИКЕ, СТАЊА И ПРОЦЕСИ

1.7.2 MASU_M1_7_2_logo

Курс МАСУ М1.7. – Изборни предмет 1:
УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE

Наставник:
мр Јелена Живковић, доцент
aрх. Зоран Ђукановић, доцент

Циљ програма је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације архитектонско-урбанистичких-уметничких пројеката у јавној сфери/просторима који се остварује интердисциплинарним деловањем уметника, архитеката, планера и дизајнера као и различитим облицима учешћа јавности и локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације.
Студенти ће по завршетку курса бити упознати са начинима планирања, пројектовања и реализације пројеката унапређења просторног аспекта јавне сфере/јавних простора њиховим активирањем (ре)дизајном применом различитих уметничких форми и средстава.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE

1.7.3 MASU_M1_7_3_logo

Курс МАСУ М1.7. – Изборни предмет 1:
МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Већина градова широм света бори се са нагомиланим проблемима везаним за животно окружење и урбану инфраструктуру. Све већа стопа урбанизације, пренасељеност, јака конкуренција и неједнака дистрибуција простора, неефикасно време проведено у транспорту на презагушеним путевима, негативни утицаји буке и отпада и слаби инфраструктурни сервиси негативно утичу на здравље урбане популације и на атрактивност градова. Оваква ситуација ургентно тражи ново и квалитетно управљање урбаним животним окружењем и менаџментом урбане инфраструктуре, и урбане менаџере и експерте способне за: – креирање политика и акција које су комплексне, – које чувају здравље и добробит урбаних становника, и – које воде ка атрактивним и одрживим градовима.

КУРИКУЛУМ: МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.7.4 MASU_M1_7_4_logo

Курс МАСУ М1.7. – Изборни предмет 1:
МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и реконструкције, на бројне теме урбанистичке композиције потеза. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету обликовање градских простора, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре, са посебним акцентом на градове Србије. Истраживање се спроводи на конкретном простору, полигону. Рад студената подразумева две целине: истраживачку и предлог интервенције (излазни производ).

КУРИКУЛУМ: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер