УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 17/12/2013 Кључне речи:

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.3. – Изборни предмет 3 – Реконструкција и санација објеката високоградње

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Према терминском плану извођења наставе у 7. и 13. недељи јесењег семестра 2013/14.

НАСТАВНИК:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА: 347а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
У договору са студентима (накнадно ће бити објављено).

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218754

ЕМАИЛ:
nseki@sezampro.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ наставе је упознавање са основним принципима реконструкције и санације објеката високоградње као веома важним делом инжењерске делатности из области архитектуре и грађевинарства. Стицање неопходних знања из ове области уз упознавање са логиком конструисања, реконструисања у циљу промене намене простора, као и санирања и отклањање проблема насталих под дејством разних узрока: неравномерног слегања тла, дејства земљотреса, неадекватне градње или одржавања, пожара, као и услед старости самог објекта – конструкције. Стицање нових знања из ове области могуће је применом савремених техничких и технолоших решења у области реконструкције објеката високоградње, уз примену савремених принципа санације и заштите као и кроз упознавање са великим и значајним искуствима из праксе примењеним на савременим архитектонским објектима као и на објектима градитељске прошлости.
Циљ наставе на овом предмету је и упознавање са статичко-конструктивном заштитом споменика градитељског наслеђа као најважнијим делом у процесу њихове укупне заштите. Кроз наставу на овом предмету долази се до унапређења постојећег знања из области статике конструкција, архитектонских конструкција и заштите градитељског наслеђа као део неопходних знања у успешном савладавању наставног програма на мастер студијама.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Проблематика реконструкције и санације објеката високоградње, кроз методе конструктивне санације темеља, зидова, међуспратних таваница, лукова, сводова, купола, димњака и осталих делова архитектонских објеката високоградње, представља неисцрпну област истраживања и рада и третира се са аспекта статичко-конструктивне заштите, материјализације и детаља, као и примене стечених знања у пракси – у поступку реконструкције и санације објеката високоградње.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада као што су предавања еx-катедра, анализа случајева, интерактивни облици наставе, активно учешће у дискусијама, рад на изради семинарских радова и графичких прилога (индивидуално или групно – два до три члана).

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер