УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 13/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Ralevic

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:

МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.3. – Радионица 3 – Књига режије остварљивости визије „Београда на води” – сценарио, агенда, акциони план

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
арх. Сања Симеунчевић Радуловић, асистент
др Ратка Чолић, дипл.инж.арх.
Бранислав Антонић, дипл.инж.арх.

БРОЈ КАБИНЕТА: 246

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Задатак радионице је РЕЖИРАЊЕ развоја „Београда на води”, приобаља Београда, како би се остварила постављена визија, на такав начин да се омогући флексибилан, тржишан, послован и отворен систем управљања градом. Формирање сценарија који указује на могуће развоје града кроз време, слојеве и простор, и акциони план начина заједничког деловања на пољу града свих заинтересованих актера. Полигон рада је приобаље Београда.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Циљ радионице је разматрање и откривање путева и могућности ОСТВАРЕЊА свеукупне понуде моделских опција. Процес се структуира кроз више проблемских нивоа:

  • Критеријуми представљају скуп вредносних параметара који представљају „мерила“ која треба испоштовати на различитим могућим нивоима, при чему формирају скале различитих параметара: хуманости, атрактивности, профитабилности, ефикасности и естетичности.
  • Токови активирања понуде моделских опција, имају за циљ њихово поређење и логичко повезивање у просторно-временском коду, при чему се формирају комбинаторне матрице по различитим принципима: надовезивања, преплитања, низања, смењивања, итд. Путеви остварења понуде, целокупан процес сагледавају кроз фокус реализације и експлоатације при чему се врши последња провера остварљивости понуђених моделских опција, по параметрима реалности, примене одређене технологије, профитабилне ефективности, итд.
  • Процедуре деловања сагледавају видове и облике учешћа различитих актера, по принципу „ко-када-где-како“, треба да делује да би остварио своје (приватне) опште (јавне, заједничке) циљеве и интересе. При томе се обухватају бројни корисници (становници, запослени, …), стручњаци (институције, организације, извођачке, планерске, …), финансијски „лобији“ (власници, улагачи, банке, асоцијације, …) и државно-градске структуре (управне-комуналне, …).
  • Маркетинг остварења има за циљ формирање концепта пословног система у циљу пласмана понуде на тржиште, његове реализације активирањем интереса појединих група (становништва, финансијера, асоцијација, грађевинска предузећа и др.) и сагледавање ефеката експлоатације у циљу остварења профита.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Формирање књиге остварења визија.
Разумевање начина функционисања града као „пословног система“.
Акциони план деловања у простору и времену.
Управљање функцијама развојем града кроз време.
Симулациона игра „настајања и трајања“ визије.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер