УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 22/05/2014 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

1314_M7.3_Radionica_Vladimir_Lojanica_o

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.3. – Радионица 3 – 1 до 1000

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Срђан Марловић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 239

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Вербално формулисати и графички артикулисати есенцију концептуалне замисли на актуелном пројекту Модула М6.1. – „1000 степеница“.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Основни циљ радионице је уочавање, дефинисање и транскрипција есенције концептуалне замисли у пројектантском процесу у коме се непосредни контекст, предмет интервенције и интервенција третира као холистичка категорија.
Користећи се логичком методом индукције (од личног и појединачног до заједничког и целовитог), критички сагледати сопствену концептуалну замисао у односу на предмет истраживања и графички интерпретирати дефинисан закључак.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Резултат радионице приказати на графичком формату димензија 29,7 x 84 цм кашираном на картон пени дебљине 5 мм. Рад је потребно предати у штампаној форми.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.3. – 1 до 1000

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер