УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 20/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Radivojevic

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.1. – Радионица 1 – Зелено склониште – алтернативни материјали у архитектури

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Ана Радивојевић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Милош Недић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 350а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Применом савремених еколошких концепата и принципа пројектовања у духу одрживе архитектуре, очекује се израда идејног решења истраживачког пункта – склоништа у природи, планираног од алтернативних грађевинских материјала доступних на локацији.
У првом делу задатка, кроз аналитичко сагледавање и инвентарисање потенцијалних ресурса на изабраним локацијама на простору Србије студенти врше одабир конкретних алтернативних материјала (природни материјали и пољопривредни отпад – земља, слама и сл., или неуобичајени материјали које третирамо као отпад – флаше, конзерве, гуме, палете, …) који представљају полазну основу приликом пројектовања. Резултат истраживања документовати групно у форми карти, описа и пригодних илустрација.
Други део задатка везан је за израду идејног решења истраживачког пункта-склоништа оквирне површине 5-10 м2 на предложеној локацији. Решењем приказати основе, пресек и изгледе пункта у размери 1:50, као и карактеристичне детаље за дати начин грађења у размери 1:10.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Циљ радионице је развијање способности критичког сагледавања и процењивања карактеристика расположивих природних и створених ресурса, као и активног пројектантског реаговања у контексту савремених еколошких концепата и принципа пројектовања у духу одрживе архитектуре.
Кроз квалитативну архитектонску и техничко-технолошку анализу задатог контекста, очекује се формирање варијантних пројектантских решења у задатим оквирима.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Очекивани резултат радионице је синтезни приказ могућности и ограничења примене алтернативних грађевинских материјала архитектури (скице, студије, идејно решење).

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.1. – Зелено склониште – алтернативни материјали у архитектури

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер