УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 13/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Stupar

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.1. – Радионица 1 – Tool House: Рециклирани ентеријер за кућу са локалом

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Александра Ступар, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Иван Симић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Како креативно искористити коришћене ствари, половне материјале и секундарне сировине? Једна од могућих одговора се крије у дизајну намештаја којим би се на инвентиван, економичан и одржив начин унапредио ентеријер куће са локалом (tool house). Материјали попут гуме, пластике, текстила, синтетичких материјала и дрвета у форми већ искоришћених и бескорисних предмета су јефтини и широко доступни. Они у највећем броју случајева заврше заборављени у складиштима, на отпаду или у рукама сакупљача секундарних сировина. Управо зато ће радионица тежити да код студената развије свест о потреби да се рециклажни материјал на најбољи начин и у што већој мери искористи, посебно у дизајну флексибилног и мултифункционалног ентеријера какав захтева tool house. Поред тога, студенти се уче раду у амбијенту креативне радионице где сарађују са својим колегама са факултета, али и са партнерским организацијама. Том приликом се стичу врло корисна искуства о организацији ове врсте посла и могућој примени у реалним условима у пракси. У сарадњи са организацијом URBZ/The Institute of Urbanology из Мумбаија, Индија, студенти реализују програм радионице користећи њихове методе и технике рада.

http://inhabitat.com/interiors/
http://urbz.net/tool-house-urbz-office/
http://www.kunst-stoffe-berlin.de/

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Циљ радионице је да студенти развију свест о потреби да се рециклажни материјал на најбољи начин и у што већој мери искористи, јер то пружа велике еколошке, економске, естетске и утилитарне предности. Усмеравајући се на сопствени пројекат флексибилног објекта, они разрађују просторне елементе и групације које би подигле ефиксност и квалитет простора, водећи рачуна о потребама будућих (или постојећих) корисника.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Резултати радионице су конкретне, изводљиве и прикладно презентоване идеје, решења и концепти дизајна ентеријера куће са локалом који на инвентиван начин користе потенцијал рециклажног материјала. Очекују се решења која унапређују просторно-организациони концепт куће, а која су притом еколошки, естетски и функционално на високом нивоу.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.1. – Tool House: Рециклирани ентеријер за кућу са локалом

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер