УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 16/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Milenkovic_optim

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.1. – Радионица 1 – 2D модел

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Владимир Миленковић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Јелена Митровић, асистент
Предраг Марковић
Мила Мојсиловић
Стефан Стојановић
Михаило Поповић

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Испројектовати дијаграм физичког модела одговарајуће детаљности којим се стварају услови за његову занатску производњу. Дијаграм посматрати као просторни, програмски и формални аспект пројекта, а његове елементе формулисати тако да одговарју употреби дрвета у финалној изради. Питање материјалности поставити двоструко, од концепције до физичке обраде.

Kључне речи: величина, #42, структура, дрво

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Развијање способности за представљање сложених тематских елемената пројекта, одговарајућег нивоа апстракције којом се одређују својства модела, природе његове материјалности и структуралност, а са идејом да се створе радни услови за изједанчавање општег и појединачног као односа целине и детаља модела пројекта.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Кројна листа за макету димензија 42×90 cm.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.1. – 2D модел

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер