УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 7.1. – Историја архитектуре и насељавања 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/10/2013
  3. семестар Приказује се развој архитектуре и насељавања у контексту утицајних фактора као што су време, историјске околности, природни, архитектонски простор, типологија и симболика облика, однос архитектуре и других уметности, све с циљем да се укаже на неопходну радозналост духа студената који вишехиљадугодишње искуство могу да користе и у свом стваралаштву.
 • Курс 7.2. – Историја архитектуре и насељавања 2

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Студенти се упознају са сложеним процесом развоја архитектуре и насеља, трајним везама између идеја и логике грађења, значењем и променљивошћу архитектонских појава које су у сталном развоју и трансформацији.
 • Курс 7.3. – Историја уметности 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  3. семестар Циљ наставе је да се студенти упознају са основама историје уметности, које укључују теоријске аспекте проучавања уметности и визуелне културе, од праисторије до почетка новог века. Циљ наставе на предмету подразумева да студенти буду оспособљени за самостално идентификовање, дескрипцију и објашњење уметничких дела и уметничких процеса у датом историјском раздобљу и то на два колосека: путем анализе уметничког дела и интерпретације историјског процеса. У процесу наставе систематски се разрађују питања визуелног идентитета уметности, односа уметности и теорије, односа између визуелних уметности и архитектуре, односа између уметности и науке, културолошких аспеката уметности, те друштвених и политичких функција уметности.
 • Курс 7.4. – Историја уметности 2

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
  4. семестар Циљ наставе је да се студенти упознају са основама историје уметности, које укључују теоријске аспекте проучавања уметности и визуелне културе, од праисторије до почетка новог века. Циљ наставе на предмету подразумева да студенти буду оспособљени за самостално идентификовање, дескрипцију и објашњење уметничких дела и уметничких процеса у датом историјском раздобљу и то на два колосека: путем анализе уметничког дела и интерпретације историјског процеса.