УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

PRIJEMNI2021 Baner informator

Група 1 – решења

Група 2 – решења

Имајући у виду да у питању 43.1 није довољно јасно дефинисано да је тражено решење комбинације отвора кроз које је могуће провући тело са Слике 1, тако да приликом провлачења заузима целу површину отвора приказаног на Слици 2 (односно да приликом провлачења тангира све ивице отвора), поред решења “А, Б, В”, признају се као тачна и следећа решења комбинације отвора: “Б, Д” и “А, Д”.