УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Image

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

расписује

К О Н К УР С 

за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2020. години

 

У циљу подстицања што бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења код њих, Универзитет у Београду студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, као и претходних година, додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу да буду поднети на конкурс.

Рок за пријављивање радова на конкурс је 30. март 2021. године.

У прилогу рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су наведени следећи подаци о аутору: име и презиме, назив студијског програма, година студија, контакт адреса, електронска адреса и број телефона.

Радови се достављају Продекану за наставу и науку проф. др Ани Никезић, у штампаној (деканат-соба 202 у периоду од 10h до 14h)  и електронској форми (prodekan.za.nastavu@arh.bg.ac.rs )  – непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета.