УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Prijemni 2020

аутор фотографије: Маја Булатовић

Кандидати који конкуришу за упис на основне и интегрисане академске  студије полажу јединствен Пријемни испит који је класификационог карактера.

Полагањем Пријемног испита Кандидат има право конкурисања само на један или на оба студијска програма.

Пријемни испит се реализује у виду теста, у току једног дана, у једној смени, у трајању од највише три сата.

Тест се састоји из три дела:

▪ Први део теста – Општа култура усмерена на дисциплину архитектуре са посебним тежиштем ка разумевању и логичком закључивању, на коме Кандидат може стећи од 0 – 24 бодова. Први део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

▪ Други део теста – Логичко закључивање усмерено ка разумевању просторних односа релевантних за студије архитектуре, на коме Кандидат може стећи од 0 – 18 бодова. Други део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

▪ Трећи део теста – Просторно опажање и способност ликовног представљања усмерен ка решавању логичких проблема и замисли путем скице (цртежа), на коме Кандидат може стећи од 0 – 18 бодова. Трећи део теста се решава могућим доцртавањем и слободоручним скицирањем и на основу анализе заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

Кандидат на тесту може освојити максималних 60 бодова.

Пријемни испит има класификациони карактер.

▪ Право на рангирање ради уписа стиче Кандидат који је полагао Пријемни испит.

▪ Уколико број Кандидата који су уписали прву годину студија у првом конкурсном року (јун 2020. године) буде мањи од броја прописаног одлуком о броју студената за упис у прву годину студијских програма првог степена Архитектонског факултета, Архитектонски факултет ће најкасније до 17. јула 2020. године објавити број слободних места за други конкурсни рок.

КОНЦЕПТ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

▪ Први део теста Пријемног испита (0-24 бодова) односи се на питања из ОПШТЕ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ и састоји се из различитих питања са понуђеним одговорима из релевантних области за студије архитектуре. Тест је конципиран и конструисан тако да мери познавање релевантних области од интереса за студије архитектуре као области са којима су се Кандидати кумулативно упознавали током свог досадашњег формалног, самосталног образовања и информисања.

Овај део теста носи укупно 40% бодова од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.

▪ Други део теста Пријемног испита (0-18 бодова) односи се на ЛОГИЧКО РАЗУМЕВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА ПОМОЋУ ПРЕПОЗНАВАЊА, УПОРЕЂИВАЊА ИЛИ ЗАМИШЉЕНОГ ДОПУЊАВАЊА ПРОСТОРНИХ ЕЛЕМЕНАТА. Циљ овог дела теста је утврђивање способности Кандидата у разумевању логике простора, међусобних односа елемената у простору и просторних односа релевантних за студије архитектуре. Други део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених, као и замишљеним допуњавањем логичких просторних елемената уз могућност слободоручног скицирања решења.

Овај део теста носи укупно 30% бодова од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.

▪ Трећи део теста Пријемног испита (0-18 бодова) односи се на РЕШАВАЊЕ ЛОГИЧКИХ ПРОСТОРНИХ ПРОБЛЕМА И ЗАМИСЛИ ПОМОЋУ СЛОБОДОРУЧНЕ СКИЦЕ. Циљ овог дела теста је утврђивање способности Кандидата у опажању просторних односа, као односа од значаја за студије архитектуре, као и утврђивање способности Кандидата да слободоручно скицирање (ликовно представљање) употребе за решавање логичких просторних проблема. Скицирањем просторних решења у функцији логичког разумевања простора, просторног опажања и способности представљања простора, низом мањих задатака утврђује се склоност и способност Кандидата за студије архитектуре а да се тестом не валоризује њихова вештина уметничког изражавања и интерпретације колико њихова способност логичног просторног расуђивања уз помоћ цртежа (скице) као технике за уочавање тачних просторних односа.

Овај део теста носи укупно 30% бодова од укупног броја бодова које је могуће остварити на Пријемном испиту.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

▪ Кандидати се пријављују преко одговарајућег веб формулара на интернет страници факултета, oд 08. јуна 2020. у 10 сати до 24.јуна 2020 до 24 сата.

▪ Кандидати који из оправданих разлога не могу да приступе веб пријави, недостаје им неки документ који ће доставити накнадно или слично, треба да контактирају Комисију за спровођење уписа на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs до 21. јуна 2020. до 24 сата. Они ће моћи, уз одобрење Комисије за спровођење уписа, да изврше пријаву путем е-поште до 24.јуна 2020 до 24 сата. Приликом одобравања такве врсте пријаве, кандидати ће добити прецизно упутство како да спроведу пријаву.

▪ Истицање листе пријављених Кандидата, са личним подацима, подацима из средње школе и распоредом седења на пријемном испиту, на интернет страници Факултета www.arh.bg.ac.rs,  петак, 26. јун 2020. године у 20 сати.

▪ Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху у средњој школи (техничке грешке), на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rsсубота, 27. јуна 2020. до 14 сати.

▪ ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА, СРЕДА, 01. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ, У 12 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ .

▪ Кандидати су дужни да у среду, 01. јула 2020. године дођу на Архитектонски факултет најкасније два сата пре почетка Пријемног испита, испред зграде техничких факултета.

▪ Истицање прелиминарне ранг листе најкасније, четвртак, 02. јул 2020до 23 сата.

▪ Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност Пријемног испита или своје место на ранг листи.

▪ Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност Пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs, на обрасцу који ће моћи да се преузме са сајта факултета, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, субота04. јула 2020. до 12 сати.

▪ Увид у радове за Кандидате који су поднели жалбу Комисији, субота04. јул 2020. од 15 сати у амфитеатру Архитектонског факултета.

▪ Објављивање решења Комисије на поднету жалбу, субота04. јул 2020. до 20 сати.

▪ Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, искључиво лично, на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs, на обрасцу који ће моћи да се преузме са сајта факултета, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби Кандидата, недеља, 05. јул 2020. до 20 сати.

▪ Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу, понедељак, 06. јул 2020. до 12 сати.

▪ Објављивање коначне ранг листе факултета на огласној табли и на интернет страници Факултета www.arh.bg.ac.rs, понедељак, 06. јул 2020. до 20 сати.

УПИС 2020