УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

3

Аутор фотографија: Иницијатива СТАРА КАО НОВА

У понедељак 24. фебрура 2020. године у сали 200 је свечано отворена изложба студентских радова под називом Обнова школе у селу Паклештица: формирање Центра за студијски боравак “Паклештица”. Радови су настали у току јесењег семестра 2019-20. школске године у оквиру изборног предмета Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој (II година Мастер и В година Интегрисаних академских студија) у сарадњи студената и наставника Архитектонског факултета са становницима села Паклештица, удружењем грађана Владикина плочаПаклештица и члановима покрета Одбранимо реке Старе планине.

12

Пројекат Обнова школе у селу Паклештица је формулисан у оквиру иницјативе СТАРА КАО НОВА коју чине студенти и наставници АФ, мештани старопланинских села и чланови покрета Одбранимо реке Старе планине. Аутор фотографије: СТАРА КАО НОВА

На отварању изложбе 24. фебруара 2020. године бројним гостима су се обратили ван. проф. др Ана Никезић, продекан за наставу Архитектонског факултета, доц. др Данијела Миловановић Родич, предметни наставник и координатор иницијативе, Ивица Вељковић, председник МЗ Дојкинци и потпредседник Савеза месних заједница Старе планине, Јован Јеленковић, испред мештана Паклештице и удружења грађана Владикина плоча-Паклештица, Александар Јовановић и Александар Панић, испред Иницијативе ОРСП и студенти Јован Матовић, Стефан Лакич, Андријана Кузмановић, Алекса Бекић, Александра Вујић И Душанка Милосављевић у име студентског тима.

Отварање изложбе

3 Otvaranje 1

https://www.facebook.com/dmbvideo1/videos/239521193742164/?eid=ARCnJNBNXkWowL4KewzsWRSPvEsmN59a2OPvorPpXuhKK689jhZl8-g1ZdT9Uh-CNDaJTpXM0EC5Mtcv
4 Otvaranje 3

5 Otvaranje 3

 

Oтварање изложбе. Аутор фотографија: Андрија Јовановић. Аутор видео прилога Душан Бодирога, Дмб_видео продукција

Пројекат представља наставак сарадње студената и наставника Архитектонског факултета са становницима и удружењима старопланинских села и цлановима покрета Одбранимо реке Старе планине са којима је формирана иницијатива СТАРА КАО НОВА И у оквиру које је у току 201-19. школске године  реализован пројекат “Стара, не дам те: Уређење сале Дома културе у селу Дојкинци на Старој планини”.

7

8

Пројекат Уређење сале Дома културе у селу Дојкинци је реализован 2019. године у сарадњи студената и наставника Архитектонског факултета са становницима села Дојкинци и цлановима покрета Одбранимо реке Старе планине. Аутор фотографије: СТАРА КАО НОВА

У основи оба пројекта је идеја о повезивању наставног процеса и реалног развојног контекста ради формулисања и реализације друштвено и еколошки одговорних и економски оправданих решења СА и ЗА локалну заједницу. Нихов циљ је унапређење квалитета живота људи у старопланинским селима И заштита природе као њиховог кључног ресурса за развој.

Циљ изложбе је презентација резултата рада иницијативе широј јавности, али и подизање видљивости И покретање дискусије о идеји ангажовања ресурса у јавној својини у функцији обнове села.

Овогодишњи пројекат се у ужем смислу бави трансформацијом објекта и парцеле старе школе у селу Паклештица, која дели судбину многих других школа у Србији, и која је услед расељавања И старења становништва, престала са радом 1983. године. Очекује се да ће наредних година број школа, односно објеката у јавној својини који не служе својој првобитној намени још више порасти. Тиме се проблем ове школе и овог села, може сматрати типичним проблемом великог броја сеоских средина у Србији.
Школа у Палештици има скромну материјалну и употребну вредност, али веома велику као окосница идентитета и духовних вредности локалне заједнице. Објекат школе (143 м2) и њена парцела (1997 м2, КП 3567, КО Паклештица) су јавна својина, право својине има град Пирот, али је од значаја за пројекат И чињеница да су је пре око 100 година изградили прадедови Паклештана који су и покренули инцијативу њене обнове. Објекат школе и њено двориште деценијама нису одржавани и процењено је да ће се уколико се нешто не предузме у скоро време, неповратно руинирати.

9 10

Идејно архитектонско-урбанистичко решење: Центар за студијски боравак Паклештица. Аутор: СТАРА КАО НОВА.

Други кључни проблем који се овим пројектом адресира је одсуство простора за одвијање било којих заједничких активности у селу. Паклештица представља типично село Старе планине у којем живи око тридесетак мештана, просечне старости око 60 година. У селу не постоји продавница, кафана и нема ни један категорисан смештајни капацитет.

Центар за студијски боравак “Паклештица” би требало да представља “нову генерацију” првобитне сврхе овог објекта. Пројектом се школа адаптира тако да се обезбеде простор и услови за боравак група људи (школске деце, студената, еко-етно туриста, истраживача исл.), али и простор за одвијање културно-образовних, научно-истраживачких и уметничких активности у виду радионица, пројекција, семинара, обуке, и сл. Нова намена је примерена актуелном развојном контексту, аиИ је и даље на “трагу” њеној основној намени – у функцији је духовног И друштвеног развоја њених становника и посетилаца. Формирањем простора за рад, дружење и боравак група посетилаца заинтересованих за село и природне И културне вредности у његовом окружењу, доприноси се већ предузетим напорима на обнови појединачних села, јачање мреже села, унапређењу кавлитета живота у њима и заштити Парка природе Старе планине. Ова идеја неколицине ентузијаста из Паклештице је наишла на добар одзив већине мештана села, али и великог броја њихових потомака који живе широм Србије, као и заљубљеника у природне и културне вредности Старе планине, те сматрамо да ће допринети јачању социјалног капитала села

11 12

Идејно архитектонско-урбанистичко решење: Центар за студијски боравак Паклештица. Аутор: СТАРА КАО НОВА.

Пројекат су покренули мештани Паклештице, који су се овим поводом формалним путем обратили градској управи Пирота три пута – у септембру 2019. Године Иницијалним писмом МЗ у којем објашњавају идеју и мотив иницјативе, траже помоћ И сарадњу градских институција, а затим и слањем два Захтева за доделу права коришчења над објектом И парцелом школе – у новембру 2019. Године И јануарау 2020. Године. Формални одговор из градске управе још увек није стигао.

Пројекат Обнове сеоске школе се састоји из више међусобно компатибилних компоненети који су приказани на изложби, а која је конципирана тако да њени елементи у будућности могу бити експонати сталне поставке Центра у Паклештици:

• Идејно архитектонско-урбанистичко решење Центра за студијски боравак “Паклештица” је формулисано уз поштовање следећих принципа: (а) Заштита материјалног и нематеријалног културног наслеђа, (б) Штедљива градња у условима ограничених ресурса, (ц) Једноставне грађевинске процедуре и технологије, (д) Еколошка И енергетски ефикасна градња, (е) Фазна реализација.
• Модели одрживог управљања Центром. Разматрано је више опција изградње, одржавања И управљања Центром у партнерству града Пирота, МЗ Паклештице и удружења грађана Владикина плоча-Паклештица у случају да објекат И парцела школа буду дати на коришћење МЗ Паклештица. Анализиран је регулаторни оквир и урађена је компаративна анализа правно могућих модела управљања јавном својином на локалном нивоу (јавно-јавно-цивилно и јавно-јавно партнерство).
• Пројекат мреже Зелених стаза. Састоји се од мреже пешачких и бициклистичких стаза и колских путева и елемената културног и природног предела које се уз њих налазе. Мрежа Зелених стаза може унапредити туристичку атрактивност/понуду села И тиме допринети диверзификацији привредних активности у селу.
• Развој, компоненте идентитета И морфолошке карактеристике села. Налази истраживања су приказани у виду две зидне инсталације на којима су представљени развој села, материјално И нематеријално културно наслеђе од знацаја за развој села.

13 14 15 16

Експонати изложбе. Аутор фотографија: СТАРА КАО НОВА.

Поред тога, на изложби нису приказани, иако су пројектом конципирани кампања за прикупљање средстава и начин реализације пројекта кроз више радионица.

Израда пројекта је започета студијским боравком студената и наставниика Архитектонског факултета у периоду од 20 – 23. октобра 2019. године у селу Паклештица, трајала је више месеци и у процес су на различите начине били укључени бројни актери.

17 18

Идејно решење и предлог формирања И управљања Центром за студијски боравак су представљени 5. Децембра 2019. године представницима локалне самоуправе, ЈП Парк природе Стара планина и Туристичке организације Пирот у скупштинској сали града Пирота

19 20

Идејно решење и предлог формирања И управљања Центром за студијски боравак су представљени 6. Децембра 2019. године мештанима Паклештице у простору бивсе задруге у Паклештици.

Пројекту су се прикључили и подржали га специфичним екпертизама:
• Јелица Јовановић, архитекта, студент докторских студија у области заштите културне баштине на Техничком универзитету у Бечу у домену заштите културне баштине И организације радионица за обнову и санацију објекта коришћењем традиционалних материјала и техника градње.
• Мр Драгана Којициц Еx Марјановиц, архитекта, специјалиста за земљану архитектуру и председник Клуба финих заната у домену примене традиционалних техника градње земљом.
• Саша Ранчев, физичар, студент докторских студија на ПМФу у Нишу у домену подршке конципирању и примени иновативног система енергетски ефикасног осветљења објекта и стаза (пилот пројекат, 1000м) уз помоћ соларних панела И ЛЕД расвете.
• Марко Аксентијевић, дипломирани политиколог, активиста у великом броју колектива који се баве просторном правдом у домену формулисања одрзивог модела управљања Центром.
• Наташа Комљеновић, архитекта, оснивач и власник агенције за пројектовање и инжењеринг АрхИнГреен из Новог Сада у изради пројектно-техничке документације, дефинисања енергетског разреда постојећег објекта и енергетске ефикасности објекта након обнове, и помоци у процедури добијања грађевинске дозволе.
Пројекат су на различите начине подржали бројни појединци, приватне, цивилне и јавне организације:
• Архитектонски факултет Универзитета у Београду, логистичка и техничка подршка изради пројекта И финансијска помоћ за израду експоната изложбе,
• Траг фондација, грантом у износу од 400.000 динара на конкурсу Активне заједнице, за потребе два одласка студента у Паклештицу И трошкове поправке крова И столарије на објекту школе.
• Институт за урбане политике, финансијска подршка одласку представика тима на презентацију решења 5-7.12.2019., али И правна подршка у процесу трагања за одрживим моделом управљања Центром,
• Национална коалиција за децентрализацију, правна подршка у процесу трагања за одрживим моделом управљања Центром,
• Центар за промоцију науке, техничка помоћ, уступање простора И опреме за потребе израде макета – експоната изложбе,
• Планинарско-спелеолоски клуб ДВИГ, подаци о пећинама у окружењу Паклештице И еxпертско мишљење о њиховом значају, заштити И могућем коришћењу у туристичке сврхе,
• Елена Васић Петровић, архитекта-конзерватор, директорка Фондације архитекта Александар Радовић, одржала предавање о карактеристикама традиционалне архитектуре и начина грађења објеката на Старој планини, као и о активностима и оствареним резултатима на пројекту заштите села Гостуша.
• Драгољуб Златковић, етнолог, добитник награде Вукове задужбине за науку 2015. године за Речник пиротског говора, говорио студентима о традиционалној култури, језику, обичајима Паклештице и Висока,
• Александар Живковић Лиса, драмски глумац, извео више кратких монодрама на пиротском језику који је уписан у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије.
Излоба ће након Архитектонског факултета бити постављена у Пироту и Паклестици.

21

Студенти И наставници Архитектонског факултета, мештани старопланинских села И представници покрета Одбранимо реке Старе планине. Аутор фотографије: СТАРА КАО НОВА.

Пројектни тим:
Студентско-наставнички тим Архитектонског факултета у Београду: доц. др Данијела Миловановић Родић, предметни наставник И координатор пројекта, сар. Божена Стојић, маст.инж.урб и студенти Алексић Андреа, Андјелковић Радмило, Андрић Марија, Андријана Кузмановић, Арсеновић Дарија, Бекић Алекса, Бјелић Теодора, Гргић Лука, Губеринић Милена, Гулар Бранко, Јаковљевић Лана, Јоловић Катарина, Јован Матовић, Кузмановић Андријана, Лакић Ивана, Лакић Стефан, Лазаревић Анђела, Милосављевић Душанка, Мишић Лука, Николић Соња, Обућина Лазар, Огњеновић Катарина, Олга Петровић, Пурић Милош, Рацић Сара, Ранковић Софија, Стијовић Александра, Тијана Радовановић, Васић Теодора, Вујић Александра, Живковић Александра, Зобец Андреа.
Консултанти: Јелица Јовановић, Марко Аксентијевић, Саша Ранчев, Наташа Комљеновић, Драгана Којициц Еx Марјановиц
Удружење грађана Владикина плоча – Паклештица: Небојша Јовановић, председник удружења, Јован Јеленкович, Бане Андоновић, Зоран Девлеја
МЗ Паклештица: Зоран Матејић, председник МЗ Паклештица, Драган Андоновић, члан Савета МЗ
МЗ Дојкинци: Ивица Вељковиц, председник МЗ
Одбранимо реке Старе планине: Александар Панић, Александар Јовановић, Милан Пешић, Душан Бодирога, Милан Дошен.