УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом у Антверпену, Белгија

Универзитет у Антверпену, Белгијa | University of Antwerp, Belgium

UAntwerp_logo

Европски програм ERASMUS+ KA1 – пројекти размене студената и наставног и ненаставног особља високошколских институција

ERASMUS+ KA1 пројекти се називају и пројекти за међународну кредитну мобилност и засновани су на принципима академских размена успостављеним у ранијим фазама програма Европске уније.


Мобилност за студенте

Позив за пријављивање у оквиру интер-институционалног споразума са Универзитетом у Антверпену из Белгије (University of Antwerp, Belgium).

За академску 2019/20. годину, за јесењи семестар, планирано је укупно 3 мобилности за студенте Архитектонског факултета у Београду. На конкурс се могу пријавити студенти МАС Архитектура и МАС Интеглани урбанизам.

Период боравка је 6 месеци – јесењи семестар (октобар – фебруар 2019/20.)

Процес селекције обавља се посредством онлајн платформе Универзитета у Београду – МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет у Антверпену по пријему потпуне документације.

Важни датуми

Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН платформе од: 24.12.2018. (12.00 часова)
Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН платформе је до: 05.03.2019. (12.00 часова)

Општи услови

Општи услови за све кандидате: просечна оцена у току студија 8,5 и више.

У понуди су следећи студијски програми:
Architecture – 2nd cycle (1st year Master) – fall semester
Urbanism and Spatial Planning – 2nd cycle (Master) – fall semester

Додатне информације:
UAntwerp – The Faculty of Design Sciences – Erasmus course catalogue 2018-2019.pdf
University of Antwerp – Fact Sheet for Exchange Students

Mobion_prijava_University_of_Antwerp

За процедуру потписивања

Learning Agreement Guidelines on how to use Learning Agreement for studies

Неопходна документација

Неопходна документација за онлајн регистрацију студената путем Мобион платформе:

1. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

3. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству и броју ЕСПБ кредита као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету)

ВАЖНО:

  1. ЕСПБ координатори Архитектонског факултета у Београду проф. Владимир Лојаница и проф. Ана Никезић, проверавају подударност програма и одобравају мобилност у складу са критеријумима признавања ЕСПБ кредита;
  2. Попуњен, одштампан, потписан, печатиран и заведен формулар од стране студента и продекана за наставу (4 примерка) се скенира и прилаже уз онлине пријаву (1 копија остаје у архиви факултета, 1 копија се доставља Студентској служби, 1 копија координатору за студентску мобилност и 1 копија остаје студенту да је приложи уз он-лине пријаву). Упутство за попуњавање уговора о мобилности (Learning Agreement) можете видети на приложеном линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments.

4. Recommendation Letter (писмо препоруке једног или више професора са матичног факултета – писано на енглеском језику)

5. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику маx 500 речи):
– назив студијског програма за који сте заинтересовани
– разлози за похађање изабраног студијског програма
– очекивања од изабраног студијског програма
– заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму
– веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента.

6. Confirmation of Enrolment (уверење о упису, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

7. Language Certificate (уверење о нивоу знања страног језика) – ниво језика се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (енглески језик), осталих страних језика према захтеву иностраног универзитета; скениран документ се прилаже уз он-лине апликацију)

8. Copy of Passport (скенирана прва страна пасоша)

9. CV (на енглеском језику)

10. PHOTO (портрет)

11. Студенти докторских студија морају имати позивно писмо и ментора на страном универзитету са којим ће радити.

За процедуру потписивања LA (Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, емаил: ruca@arh.bg.ac.rs / телефон +381 11 3218767.

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.

University-of-Antwerp_Campus-Middelheim_opt

Универзитет у Антверпену, Белгијa | University of Antwerp, Belgium

Мобилност за професоре

Позив за пријављивање у оквиру интер-институционалног споразума са Универзитетом у Антверпену из Белгије (University of Antwerp, Belgium).

За академску 2018/19. годину планиране су 3 мобилности професора Архитектонског факултета у Београду.

Процес селекције обавља се посредством онлајн платформе Универзитета у Београду – МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет у Антверпену по пријему потпуне документације.

Важни датуми

Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН платформе од: 24.12.2018. (12.00 часова)
Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН платформе је до: 05.03.2019. (12.00 часова)

За процедуру потписивања

Mobility agreement

Неопходна документација

Неопходна документација за онлајн регистрацију наставног особља путем Мобион платформе:

1. Mobility Agreement (уговор о мобилности за наставно или ненаставно особље, може се преузети са ове странице http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments; мора бити потписан од стране учесника у мобилности, парафиран од стране декана, са печатом Архитектонског факултета у Београду и заведен у архиви Архитектонског факултета у Београду.

Тако спремљен уговор шаље се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета у Београду где га одобрава и потписује проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Београду. Само уговори који имају потпис и печат Архитектонског факултета у Београду и Универзитета у Београду су валидни за даљу процедуру пријављивања мобилности и као такви се могу унети на он-лине портал ради пријаве мобилности.)

2. Invitation Letter (позивно писмо партнерског универзитета)

3. Proof of Employment (потврда о запослењу, издаје Архитектонски факултет у Београду на енглеском језику)

4. Copy of Passport (скенирана прва страна пасоша)

5. CV (радна биографија на енглеском језику)

6. Motivation Letter

7. PHOTO (портрет)

За процедуру потписивања МА (Mobility Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, емаил: ruca@arh.bg.ac.rs / телефон +381 11 3218767.

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.