УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Задужбина Љубице М. Здравковић
Студентски трг 1
Београд

Београд, 02.11.2018. године
03 Број: 612-4945/1-18
МП

На основу члана 7. Статута Задужбине Љубице М. Здравковић, од 23.12.2012. године, Одбор Задужбине Љубице М. Здравковић, на седници одржаној 02.11.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈЕ ЗАДУЖБИНЕ ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу једне стипендије студенту Универзитета у Београду, за школску 2018/2019 годину. На Конкурс се може пријавити студент основних академских студија који се у школској 2018/2019 години финансира из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године и
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине Љубице М. Здравковић.

Члан 4.
Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 6.000,00 динара.

Члан 5.
Потребна документација:
1. Пријава (Образац преузети у формату ПДФ са интернет странице Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/ – „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1,
2. Уверење факултета о упису школске 2018/2019 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 14. новембра до 14. децембра 2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић.

Члан 7.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 8.
Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/ у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 9.
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Милица Јовановић-Поповић

Одлука о конкурсу за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2018/19.