УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у звање доцента за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, у оквиру расписаног конкурса од 21. марта 2018. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, у саставу:

 • др Александра Ступар, председник
  ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Владан Ђокић, члан
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Урош Радосављевић, члан
  ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Зоран Никезић, члан
  редовни професор, у пензији, Универзитета у Београду – Архитектонског факултета и
 • др Дарко Реба, члан
  редовни професор Универзитета у Новом Саду – Факултет техничких наука, Департман за архитектуру,

заказује извођење приступног предавања, са темом:

“Резилијентност процеса урбане регенерације у савременом граду”

Приступно предавање одржаће се дана 22. маја 2017. године, у сали 200, са почетком у 12.00 часова. Кандидати ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута) и то по следећем распореду:

 1. кандидат др Татјана Мрђеновић, у 12.00 часова;
 2. кандидат др Иван Симић, у 13.00 часова.

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 11. маја 2018. године
Председник Комисије

др Александра Ступар, дипл.инж.арх.
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду