УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Градитељско наслеђе

Предмети:
ОАСА-35030 Градитељско наслеђе у Србији
ИАСА-35030 Градитељско наслеђе у Србији

Први колоквијум из предмета Градитељско наслеђе у Србији биће одржан у уторак, 14. новембра 2017. године у амфитеатру према распореду и списку истакнутом на огласној табли испред кабинета 233.

Свака група ради колоквијум по 20 минута.

Распоред по групама:

Студенти Основних академских студија ‐ Архитектура:
Прва група од 17. 15 до 17. 35 часова – од редног броја 1 – 75 испред презимена;
Друга група од 17. 40 до 18. 00 часова – од редног броја 76 – 150 испред презимена;
Трећа група од 18. 05 до 18. 25 часова – од редног броја 151 – 225 испред презимена.

Студенти Основних академских студија ‐ Архитектура и Интегрисаних aкадемских студија ‐ Архитектура:
Четврта група од 18.30 до 18. 50 часова – од редног броја 226 – 251 испред презимена и сви студенти са Интегрисаних академских студија ‐ Архитектура од редног броја 1 – 50 испред презимена.

Градиво за први колоквијум – изводи са предавања доступни на студентском Арх.Порталу:

1. Праисторијско наслеђе (2. предавање)
2. Стари век – античко наслеђе (3. предавање)
3. Сакрално наслеђе – прероманска стилска група (4. предавање)
4. Сакрално наслеђе – рашка стилска група (5. предавање)
5. Сакрално наслеђе – византијска стилска група (6. предавање)
6. Сакрално наслеђе – моравска стилска група (7. предавање)

На колоквијум обавезно понети индекс (или личну карту)!

Из кабинета