УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201718_reklama-OAS+IAS_800x600

Обавештење за кандидате (02.09.2017)
Листе пријављених кандидата за пријемни испит у септембарском року за упис на прву годину студијских програма Основних академских студија Архитектура 2017/18. и Интегрисаних академских студија архитектуре 2017/18. Универзитета у Београду – Архитектонског факултета:
Листа пријављених кандидата – Основне академске студије Архитектура 2017/18.
Листа пријављених кандидата – Интегрисане академске студије архитектуре 2017/18.
Листа пријављених кандидата – Пројекат “Свет у Србији”

Пријемни испит у септембарском року

Обавештавају се заинтересовани за студије архитектуре да ће пријемни испит у септембарском року за упис на прву годину студијских програма Основних академских студија Архитектура 2017/18. и Интегрисаних академских студија архитектуре 2017/18. Универзитета у Београду – Архитектонског факултета бити одржан у:

уторак, 5. септембра 2017. године у 10.00 сати.

Студијски програми за које се конкурс расписује

Основне академске студије Архитектура 2017/18
Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18

Део текста из ИНФОРМАТОРА 2017 - септембарски рок

На основу одредбе Конкурса за упис на основне академске студије Универзитета у Београду, у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета, у септембарском конкурсном року, могу се уписати 2 кандидата, држављанина Републике Србије, који су претходно школовање завршили у иностранству у току школске 2016/17 године, а којима није издато решење о нострификацији дипломе, закључно са 26.06.2017. године.

Ови кандидати се уписују преко укупне квоте из дозволе за рад. Уколико ови кандидати не остваре прописани број бодова за буџетски статус, факултет их може уписати и у статусу самофинансирајућег студента.

У другом уписном року уписују се и кандидати из пројекта Владе Републике Србије – “Свет у Србији” као и „Србија за Србе из региона“. Ови кандидати се уписују, у складу са посебним упутством Министарства, ван квоте и у буџетском статусу.

У прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Сви пријављени кандидати полажу јединствени пријемни испит.

Пријемни испит има класификациони карактер.

Редослед кандидата за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета утврђује се на основу:

 1. Резултата постигнутог на пријемном испиту
 2. Успеха постигнутог у средњој школи

Успех на пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин:

 • Резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова.
 • Успех у средњој школи вреднује се до 40 бодова.
 • Као успех кандидата у средњем образовању узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у I, II, III и IV разреду помножен са два.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Уколико је кандидат стекао право на рангирање на обе ранг листе и рангирао се у оквиру квоте за упис, има право да бира на који студијски програм ће се уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој ранг листи.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

 • Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин.
 • Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Термински план - септембарски рок

 • Пријављивање кандидата обавиће се 01. и 02. септембра од 10 до 12 сати, у соби 205, Архитектонског факултета.
 • Истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима из средње школе, на огласној табли и сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs
  субота, 02. септембар 2017. године до 20 сати.
 • Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху у средњој школи (техничке грешке),
  понедељак, 04. септембар 2017. од 11-12 сати у рачунарском центру архитектонског факултета.
 • ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
  УТОРАК, 05. СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ, У 10 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ
 • Истицање распореда кандидата по салама на огласној табли Факултета
  уторак, 05. септембар 2017. године у 8 сати.
 • Кандидати су дужни да у уторак, 05. септембра 2017. године дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка пријемног испита.
 • Истицање прелиминарне ранг листе најкасније
  уторак, 05. септембар 2017. до 23 сата.
 • Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи
 • Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, искључиво лично, у писаном облику на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе
  среда, 06. септембар 2017. од 09 до 15 сати и четвртак, 07. септембар 2017. од 09 до 12 сати у соби 215а.
 • Увид у радове за кандидате који су поднели жалбу Комисији
  четвртак, 07. септембар 2017. у 14 сати у рачунарском центру АФ.
 • Објављивање решења Комисије на поднету жалбу
  четвртак, 07. септембар 2017. до 20 сати.
 • Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, искључиво лично, у писаном облику на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата,
  петак, 08. септембар 2017. од 09 до 20 сати у соби 215а.
 • Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу
  понедељак, 11. септембар 2017. до 11 сати.
 • Објављивање коначне ранг листе факултета на огласној табли и на сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs.
  понедељак, 11. септембар 2017. године до 20 сати.

Упис кандидата - септембарски рок

Упис кандидата :

 • среда, 13. септембар 2017. године од 12 до 13 сати, у соби 205. Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 13. септембра 2017. године до 11 сати, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначној ранг листи.
 • среда, 13. септембар 2017. године у 14 сати испред собе 205, Архитектонског факултета, прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Основних академских студија Архитектура 2017/18. и Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектуре 2017/18. објављене су у ИНФОРМАТОРУ за септембарски рок:

ИНФОРМАТОР – септембар: ОАС и ИАС Архитектура 2017/18.