УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Приступно предавање 24.08.2017: Савремени приступи заштити и презентације средњовековних утврђења код нас и у свету

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у звање доцента за ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, на Департману за архитектуру, у оквиру расписаног конкурса од 24. јуна 2017. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, на Департману за архитектуру, у саставу:

 • др Владимир Мако, председник
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Мирјана Ротер Благојевић, члан
  ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Александар Игњатовић, члан
  ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, и
 • др Миодраг Шуваковић, члан
  редовни професор Универзитета Сингидунум – Факултета за медије и комуникације,

заказује извођење приступног предавања, са темом:

“Савремени приступи заштити и презентације средњовековних утврђења код нас и у свету”

Приступно предавање одржаће кандидат др Марко Николић, дипл.инж.арх, дана 24. августа 2017. године, у сали 254, са почетком у 12.00 часова, у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 15. августа 2017. године

Председник Комисије
др Владимир Мако, дипл.инж.арх.
редовни професор Архитектонског факултета у Београду