UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pristupno predavanje 24.08.2017: Savremeni pristupi zaštiti i prezentacije srednjovekovnih utvrđenja kod nas i u svetu

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, na Departmanu za arhitekturu, u okviru raspisanog konkursa od 24. juna 2017. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

 • dr Vladimir Mako, predsednik
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • dr Mirjana Roter Blagojević, član
  vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • dr Aleksandar Ignjatović, član
  vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, i
 • dr Miodrag Šuvaković, član
  redovni profesor Univerziteta Singidunum – Fakulteta za medije i komunikacije,

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

“Savremeni pristupi zaštiti i prezentacije srednjovekovnih utvrđenja kod nas i u svetu”

Pristupno predavanje održaće kandidat dr Marko Nikolić, dipl.inž.arh, dana 24. avgusta 2017. godine, u sali 254, sa početkom u 12.00 časova, u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta).

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 15. avgusta 2017. godine

Predsednik Komisije
dr Vladimir Mako, dipl.inž.arh.
redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu