УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Одбрана радова на предметима ОАСА Студио 04 – Синтеза и ИАСА Студио 04а – Синтеза основног нивоа, 2017. | Фото © Маја Булатовић

Позивамо Вас на изложбу радова студената III године Основних академских студија архитектуре и Интегрисаних академских студија архитектуре на предметима ОАСА-36060 Студио 04 – Синтеза са темом „Тра:Г:рада“ и ИАСА-36060 Студио 04а – Синтеза основног нивоа са темом „Врачарска интервенција“ у школској 2016/17. години.

Студенти треће године Архитектонског факултета у Београду Вас позивају на коктел поводом свечаног отварања изложбе у четвртак, 15. јуна 2017. године у 20.00 сати у Галерији Штаб, Црногорска 10, Београд.

Изложба ће бити отворена у Галерији Штаб 15. и 16. јуна, а од 17. до 24. јуна 2017. године радови ће бити изложени у Галерији Аула Архитектонског факултета.

2016_Snaga-sna_Galerija-Stab_56_1200x800

Отварање изложбе ”Колико снаге имам ја, колико сна…”, галерија Штаб, Београд, 2016. | Фото © Дејан Тодоровић

ОАСА-36060: Студио 04 – Синтеза “ТРА:Г:РАДА”
Пројектовање градског блока у контексту старог градског језгра, његово концепцијско, моделско и типолошко истраживање, основне су теме задатка. Теоријски ниво пројекта захтева истраживање како пројектантских или програмских, тако и свих осталих (социолошких, историјских, психолошких…) одредница које дефинишу градски блок, уз покушај да се анализира и истакне специфична веза са богатим и комплексним архитектонским наслеђем у старом градском језгру. Коначни резултат требао би да буде исказан кроз израду архитектонско- урбанистичког пројекта који је по свом садржају, значењу и презентацији интернационално препознатљив, комуникативан и јасан, а по начину израде индивидуалан и поткрепљен чврстим пројектантским и теоријским ставовима.

Руководилац студијске целине:
мр Милан Вујовић, редовни професор
Сарадник руководиоца студијске целине: др Ксенија Пантовић, асистент


ИАСА-36060: Студио04а – Синтеза основног нивоа – “Врачарска интервенција”
Тежиште задатка подразумева испитивање просторних, програмских и концептуалних потенцијала локације дефинисане улицама Мекензијевом, Мутаповом, Тамнавском, Моме Капора, Боре Станковића и Катанићевом на Врачару. Кроз израду архитектонско-урбанистичког пројекта мање урбане целине пружа се одговор на специфичан пројектантски проблем који се бави формирањем стамбене структуре која одговара на захтеве и потребе савременог начина живота. У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних типолошких целина. Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног становања са пратећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама. У просторном контексту градског урбанитета, пројектоване целине могу бити просторно одређене као мањи градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за унапређење и обогаћивање постојећих садржаја.

Руководилац студијске целине: арх. Горан Војводић, ванредни професор
Сарадник руководиоца студијске целине: др Ивана Ракоњац, доцент

201617_Studio-04-4a-Sinteza_05
201617_Studio-04-4a-Sinteza_03

201617_Studio-04-4a-Sinteza_04

Одбрана радова на предметима ОАСА Студио 04 – Синтеза и ИАСА Студио 04а – Синтеза основног нивоа, 2017. | Фото © Маја Булатовић