УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2016_Dunav-Zlatibor

Одмаралиште „Дунав“, Златибор | Фото © Дунав турист ДОО

Дунав турист ДОО и Српски центар за енергетску ефикасност расписују
СТУДЕНТСКИ ИДЕЈНИ/АНКЕТНИ КОНКУРС
за идејно решење ревитализације и енергетске санације
објекта одмаралишта „Дунав“ на Златибору

Ово је отворен јавни конкурс за ревитализацију и енергетску санацију објекта одмаралишта Дунав на Златибору. Објекат се налази у централној зони Златибора, у Рујанској улици, у непосредној близини Краљевог трга и језера. Објекат је реновиран у скоријем периоду тако што је постојеће стање освежено и приведено намени, без анализирања развоја потенцијала и унапређења енергетске ефикасности.


Повезани текстови:
Конкурс: идејно решење за Saint Gobain стаклени павиљон
Студенти Архитектонског факултета у финалу такмичења Solar Decathlon Middle East 2018
Презентација програма Суперсте: дизајнирајте релакс зону Ерсте банке или осмислите пројекат у области културе, уметности, образовања!


Први део задатка се односи на сам постојећи објекат одмаралишта. Потребно је преиспитати однос између количине заједничких простора, техничких простора и смештајних капацитета са циљем повећавања броја смештајних јединица. Размотрити могућност постављања лифта према смештајним јединицама а са циљем унапређења категоризације одмаралишта и промене статуса у хотел.

Постојеће стање објекта не задовољава актуелну законску регулативу у погледу енергетске ефикасности. Потребно је унапређење најмање у категорију „Ц“ и то кроз иновативне начине за унапређење уштеда енергената као и ревидирање и унапређивање изолације објекта и HVAC система у објекту.

Други део задатка се односи на парцелу и простор око објекта и представља анкетни део конкурса. Простор око објекта је травната површина са четинарским зеленилом. Постоји могућност да се парцели припоји простор који тренутно заузима први суседни објекат у Рујанској улици, на североисточном делу парцеле.

Имајући то у виду, потребно је истражити могућност проширења капацитета будућег хотела на непосредно окружење постојећег одмаралишта. Требало би истражити просторне и програмске могућности, водећи рачуна о интеграцији новог садржаја са постојећим начинима коришћења објеката и простора око њега, као и о свим урбанистичким параметрима, како би се избегла претерана изграђеност наведеног простора, а обезбедила максимална интегрисаност нових садржаја у садашњу урбану матрицу и интеракцију са постојећим садржајима.

Сви новопројектовани садржаји треба да испуњавају минимално категорију „Ц“ енергетске ефикасности.

1. Учесници конкурса
На конкурсу могу учествовати искључиво студенти III године ОАС и студенти МАС Архитектонског факултета (индивидуално или у формираним тимовима) и завршних година машинских, инжењерских и техничких факултета.

2. Услови и начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација ће бити доступна у дигиталном формату. Кандидати се пријављују слањем e-mail-а на адресу dunav.konkurs@gmail.com. У e-mail-у треба назначити све чланове тима и факултет са кога долазе кандидати. Кандидати ће добити повратну поруку са потврдом регистрације и упутством за долазак на презентацију конкурса у просторијама Српског центра за енергетску ефикасност као и упутством за преузимање документације.

Ако нисте оформили тим, можете се прикључити неком од тимова који ће бити формирани приликом презентације конкурса у просторијама Српског Центра за Енергетску Ефикасност

3. Критеријуми жирија који ће бити примењени при оцењивању радова
Жири ће све пристигле радове вредновати према следећим критеријумима:
• Концепт решења
• Унапређење постојеће функције
• Квалитет и функционалност обликовног решења
• Квалитет и иновативност решења енергетске ефикасности.

4. Врста и висина награда
• Прва награда – 50.000 динара
• Друга награда – 30.000 динара
• Трећа награда – 20.000 динара

5. Важни датуми
• Почетак конкурсног рока/датум оглашавања конкурса је 01. децембар 2016.
Пријављивање кандидата до 15. децембра 2016.
• Презентација конкурса је 17. децембра 2016.
• Организовани обилазак локације је 18. децембра 2016.
• Постављање питања је до 20. децембра 2016. на e-mail адресу dunav.konkurs@gmail.com. Сви кандидати ће добити питања са одговорима.
Предаја конкурсних радова је 24. јануара 2017. од 12 до 15h у просторијама Српског центра за енергетску ефикасност.
• Отварање конкурсних радова и почетак рада жирија је 25. јануара 2017.
• Завршетак рада жирија је 30. јануара 2017.
• Објављивање резултата конкурса и извештај рада жирија је 02. фебруара 2017.
• Жири ће објавити место и време отварања изложбе конкурсних радова

Распис конкурса

Вести о конкурсу можете пратити на Facebook страници: Srpski Centar za Energetsku Efikasnost

2016_Dunav-Zlatibor_2

Одмаралиште „Дунав“, Златибор | Фото © Дунав турист ДОО