УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • ОАСА-11021 – О архитектури: Враћање записника о полагању испита

  By Архитектонски факултет on 30/04/2015
  Процес RIBA акредитације Студентима ОАСА: враћање записника о полагању испита из предмета O архитектури, у јануарско-фебруарском и априлском року, биће у уторак, 05. маја 2015, у 16.15h, у кабинету 251. Студенти који до сада то нису учинили, треба да донесу на увид комплетиране елаборате предмета. Студенти који су у јануарско-фебруарском року показали комплетиране елаборате предмета, не треба опет да их доносе.
 • ОАСА-11022 – Архитектура данас: Враћање записника о полагању испита

  By Архитектонски факултет on 30/04/2015
  Процес RIBA акредитације Студентима ОАСА: враћање записника о полагању испита из предмета Архитектура данас, у јануарско-фебруарском и априлском року, биће у четвртак, 07. маја 2015, 17-18h, у амфитеатру АФ. Студенти који до сада то нису учинили, треба да донесу на увид комплетиране елаборате предмета. Студенти који су у јануарско-фебруарском року показали комплетиране елаборате предмета, не треба опет да их доносе.
 • Избор: др Урош Радосављевић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 30/04/2015
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно планирање, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Урош Радосављевић, дипл.инж.арх., изабере у звање ванредног професора на Департману за урбанизам, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Избор: Никола Мацут, маст.инж.арх

  By Архитектонски факултет on 30/04/2015
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор сарадника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Никола Мацут, маст.инж.арх, изабере у звање асистента, на Департману за архитектонске технологије, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.