УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Belgrade-Waterfronts_flyer-banner_opt

Интернационална радионица

Poziv

Задовољство нам је обавестити вас да ће Архитектонски факултет Универзитета у Београду бити домаћин Интернационалне радионице “Београдске обале” од 21-26.новембра 2014.

Радионица је део текуће сарадње између Архитектонског факултета Универзитета технологије у Познању (Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej) и нашег факултета.

Радионица, поред организованог разгледања града и активног рада учесника, обухвата и серију предавања и отворених дискусија.

Контакт особа за додатне информације је асис. Ивица Николић – icn75@yahoo.com.

 

Invite

We have the pleasure to inform you that the Faculty of Architecture, University of Belgrade, shall be the host of the International Workshop ‘Belgrade Waterfronts’ from 21–26. November 2014.

The workshop is organized as a part of ongoing collaboration between the Faculty of Architecture, Poznan University of Technology (Polytechnika Poznanska) and our faculty.

The workshop, beside the sightseeing tours and participants’ active work, includes a series of lectures and open discussions.

Contact person for additional information is teaching ass.Ivica Nikolic –  icn75@yahoo.com.

Распоред

Петак, 21. новембар 2014.

10 -16 h
Разгледање града

17 -20 h
ПРЕДАВАЊЕ, сала 200
BELGRADE WATERLIVING CITY
доцент Зоран Ђукановић,
Архитектонски факултет Универзитета у Београду

20 -21 h
ДИСКУСИЈА


Субота, 22. новембар 2014.

10 -16 h
Разгледање града


Понедељак, 24. новембар 2014.

12 -13 h
ПРЕДАВАЊЕ, амфитеатар
CITY WATERFRONT – Urban Design Projects
prof. Robert Ast, prof. Krzysztof Borowski
Архитектонски факултет Универзитета у Познању

17 -19 h
ПРЕДАВАЊЕ, сала 200
MEGAPROJECTS FOR BELGRADE RIVERFRONTS
ванредни проф. Александра Ђукић,
Архитектонски факултет Универзитета у Београду

19 -20 h
ДИСКУСИЈА


Уторак, 25. новембар 2014.

10 -16 h
Разгледање града

17 -19 h
ПРЕДАВАЊЕ, сала 200
The Sava Amphitheatre – International insight
проф. Петар Арсић, асис. Ивица Николић,
Архитектонски факултет Универзитета у Београду

19 -20 h
ДИСКУСИЈА


Среда, 26. новембар 2014.

10 -16 h
Разгледање града

17 -19 h
LECTURE, room 200
BELGRADE WATERFONTS – Diploma projects
проф. Димитрије Младеновић
Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Архитектонски факултет Универзитета у Познању

19 -20 h
ДИСКУСИЈА


Timetable

Friday, November 21, 2014

10 -16 h
Sightseeing Tour

17 -20 h
LECTURE, room 200

BELGRADE WATERLIVING CITY
assistant prof. Zoran Djukanovic,
Faculty of Architecture, University of Belgrade

20 -21 h
DISCUSSION


Saturday, November 22, 2014

10 -16 h
Sightseeing Tour


Monday, November 24, 2014

12 -13 h
LECTURE, amphiteatre

CITY WATERFRONT – Urban Design Projects
prof. Robert Ast, prof. Krzysztof Borowski
Faculty of Architecture, Poznan University of Technology

17 -19 h
LECTURE, room 200
MEGAPROJECTS FOR BELGRADE RIVERFRONTS
associate prof. Aleksandra Djukic,
Faculty of Architecture, University of Belgrade

19 -20 h
DISCUSSION


Tuesday, November 25, 2014

10 -16 h
Sightseeing Tour

17 -19 h
LECTURE, room 200
The Sava Amphitheatre – International insight
prof. Petar Arsic, teaching ass. Ivica Nikolic
Faculty of Architecture, University of Belgrade

19 -20 h
DISCUSSION


Wednesday, November 26, 2014

10 -16 h
Sightseeing Tour

17 -19 h
LECTURE, room 200
BELGRADE WATERFONTS – Diploma projects
prof. Dimitrije Mladenovic
Faculty of Architecture, University of Belgrade
Faculty of Architecture, Poznan University of Technology

19 -20 h
DISCUSSION