УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
kabinet-301_upis_THUMB

Део текста из документа

Информације за полагање Пријемног испита 2014:

ИНФО ЗА ПОЛАГАЊЕ И НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 2014

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ….

 • Максималан број поена на тесту је 60. Сви задаци не морају да носе исти број поена;
 • Број поена по задацима означен је на тексту задатака;
 • Кандидат решава задатке у свесци. На основу понуђених одговора, кандидат заокружује један од понуђених одговора у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка;
 • За сваки задатак понуђено је више одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор доноси пун број поена предвиђен за тај
  задатак. Нетачан одговор доноси нула поена;
 • Кандидат заокружује искључиво само један од понуђених одговора.
 • Незаокруживање ниједног одговора, заокруживање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, или билокакав други начин означавања одговора осим заокруживања само једног одговора, доноси нула поена по задатку;
 • Кандидати морају обрасце за одговоре попуњавати врло пажљиво. На обрасцу за одговоре није дозвољено никакво брисање нити исправљање већ заокружених одговора;
 • Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима, биће удаљени са испита и дисквалификовани;
 • Кандидатима је забрањен разговор са дежурнима, те се позивање на усмено добијена упутства неће уважити. Сва неопходна објашњења саопштавају чланови Комисије пре почетка пријемног испита;
 • На испиту је забрањено коришћење било каквих додатних помагала (џепни рачунар, мобилни телефон, слушалице, цедуљице и слично), држање на столу хране, пића и слично;
 • Предаја рада пре завршетка времена за израду теста је могућа најраније један сат после почетка испита и најкасније петнаест минута пре завршетка испита. Након тог времена није дозвољено напуштање сале, нити ранија предаја завршеног теста.
 • Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за одговоре;
 • Напуштање сале је могуће искључиво уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре. Дежурном на излазу се показује потписана потврда о пријави. Тек после тога може се напустити сала. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита;
 • Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке и на свом месту чека да га дежурни позове да преда рад. Дежурни узима образац за одговоре од кандидата и потписује потврду о пријави;
 • Потписану потврду о пријави кандидати морају пажљиво сачувати, јер је она доказ да је задатак предат;
 • Обавештења о почетку испита, протеклом времену и времену када може да се отпочне са напуштањем испита објављује дежурни;
 • Непоштовање неког од наведених правила повлачи за собом дисквалификацију кандидата без обзира на претходно освојене поене.
 • У згради факултета, пушење је строго забрањено.

КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ ЗБОГ НЕДИСЦИПЛИНЕ ИЛИ НЕПОШТОВАЊА ПРОЦЕДУРЕ УДАЉЕН СА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА, ГУБИ ПРАВО НА РАНГИРАЊЕ РАДИ УПИСА.

Сва спорна питања у време одржавања пријемног испита решава Комисија за спровођење уписа.

Родитељима кандидата, односно трећим лицима, није дозвољен:
– улаз у објекат у коме се полаже пријемни испит, за време трајања активности у вези са организацијом и спровођењем испита,
– подношење жалбе у име кандидата,
– увид у радове кандидата.

….