УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Salon-urbanizma-Beograd-2014_o

Конкурс за салон урбанизма

23. Међународни салон урбанизма одржаће се ове године од 7. до 15. новембра у Београду, у организацији Удружења урбаниста Србије.

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација. Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству. Учесници 23. Салона урбанизма могу бити чланови Удружења урбаниста Србије и заинтересоване организације и појединци са подручја Републике Србије, Републике Српске и иностранства.

Жири 23. Салона урбанизма

проф. др Миодраг Ралевић, Београд, председник жирија
Миран Гајшек, Љубљана, Словенија, заменик председника жирија
Представник ECTP-а (Савет урбаниста Европе), Брисел, члан
Сандра Јакопец, Загреб, Хрватска, члан
мр Драгица Арнаутовић Аксић, Бањалука, члан
др Александар Јевтић, УУС Војвођанско удружење урбаниста, члан
Драгана Бига, Аранђеловац, члан

Карактер и садржај 23. Салона урбанизма

Салон се реализује као редовни, са радовима у оквиру следећих категорија у чијем су саставу и инострани радови:

 1. Просторни планови
 2. Генерални урбанистички планови
 3. Планови генералне регулације
 4. Планови детаљне регулације
 5. Урбанистички пројекти и реализације
 6. Конкурси
 7. Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања
 8. Заштита животне средине кроз студије и планове
 9. Примена информатичких технологија
 10. Публикације
 11. Студентски радови

Пропозиције за учешће на 23. Салону урбанизма

За 23. Салон урбанизма се пријављују радови који, у форми и садржају, нису излагани на претходним Салонима урбанизма. Пријава садржи графичку илустрацију рада и текстуалне податке о раду и аутору, укључујући кратак опис рада на српском и енглеском језику (у Word-у) за Каталог.

Рок пријаве радова за учешће на Салону урбанизма (CD са текстом и графичким приказом за Каталог) је 3. октобар 2014. године, а рок за достављање радова је 21. октобар 2014. године.

Селекциона комисија почиње са радом 24. октобра 2014. године и закључује листу радова за учешће на Салону урбанизма и приказивање у Каталогу 27. октобра 2014. године.

Жири почиње са радом 5. новембра 2014. године. Жири ће узети у разматрање само радове за које је Селекциона комисија утврдила да испуњавају услове за излагање.

Укупан број радова који се излажу на Салону урбанизма може бити ограничен, с тим што је број студентских радова до 10% укупног броја изложених радова на Салону урбанизма, о чему води рачуна Селекциона комисија. Преузимање радова који нису прихваћени за излагање је могуће по завршетку премијерне поставке Салона урбанизма.

Припрема радова за излагање

За излагање на 23. Салону урбанизма радови се приказују искључиво на следећи начин:

 • на паноу формата 70/100цм (највише два паноа, на папиру или танком картону, без урамљивања, аранжман по избору учесника);
 • излагање публикација које су допринос урбанистичкој делатности;
 • презентације методолошких иновација, као и унапређивања стандардних метода, израде просторних и урбанистичких планова дигиталном технологијом у оквиру посебне категорије.

Видео, слајд, компјутерски и други прилози који су додатна појашњења радова приказаних на паноима су обавезни, пријављују се и достављају у пријави на CD-у, а биће прегледани од стране жирија у поступку жирирања.
Припремљени панои морају имати слободан простор 10/10 цм у доњем левом углу, за знак Салона урбанизма и каталошки број. Сваки пано мора бити потписан од стране аутора, а у случају да рад има два паноа, на истима треба да буде назначен њихов редослед.

Предузећа/институције и појединци могу пријављивати радове у свим категоријама. Појединци могу пријављивати радове у прве четири категорије само уз сагласност предузећа/институције у којој су планови рађени.

Награде

Награде Салона урбанизма су: Велика награда Салона урбанизма и Награде за најбоље радове у категоријама.

Жири има дискреционо право да додели три или мање награда и да не додели награде у оквиру сваке категорије. Чланови жирија могу бити чланови радног тима у изради рада који се излаже, али немају право жирирања тог и другог плана које излаже установа из које долазе.

Жири ће одлуке о наградама доносити на основу Правилника Салона урбанизма, Правила и Програма 23. Салона урбанизма и следећих критеријума:

 1. Креативност планског решења;
 2. Иновативност методологије израде плана;
 3. Промотивност подручја обухваћеног планом;
 4. Остваривост плана;
 5. Читљивост плана.

У оквиру отварања 23. Салона урбанизма, организоваће се презентација награђених радова, а организоваће се и пратећа манифестација.

Котизације

 • предузећа: један рад на једном паноу 100 EUR
 • предузећа: један рад на два паноа 150 EUR
 • појединци: један рад на једном паноу за категорије I-IV 100 EUR
  за остале категорије 50 EUR
 • појединци: један рад на два паноа за категорије I-IV 150 EUR
  за остале категорије 80 EUR
 • за публикацију (књига), без пратећег паноа 30 EUR
 • студентски радови без котизације

Уплата се врши у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС. Котизација се односи на један рад. Право на селектирање имају благовремено приспели радови са доказом о уплаћеној котизацији.

Студентски радови

Пријава и достава студентских радова врши се на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, са назнаком “ЗА 23. САЛОН”, на адресу:

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

или на e-mail: antonic83@gmail.com (контакт телефон: +381638309337,
Бранислав Антонић)

где се врши и избор студентских радова у периоду од 13. до 17. октобра 2014. године, а селекција најбољих радова излаже се на Салону урбанизма.

Рок пријаве и достављања студентских радова је 10. октобар 2014. године.

Контакт

Удружење урбаниста Србије / УУС
11000 Београд, Кнеза Милоша 9/1
са назнаком “ЗА 23. САЛОН”

динарски текући рачун: 205-25985-24
девизни текући рачун: 00-708-0003333.9

тел./факс: +381 11 3347418
моб. тел: +381 63 8105864
e-mail: urbanist@eunet.rs / за пријаву рада
jasna_maricevic@yahoo.com / пријава, опис рада, графички прилог

Више информација

Више информација и пријаву за излагање рада на 23. Салону урбанизма можете наћи на следећим линковима:

23. Међународни салон урбанизма: више информација и пријава УУС: 23. Међународни салон урбанизма