UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
Salon-urbanizma-Beograd-2014_o

Konkurs za salon urbanizma

23. Međunarodni salon urbanizma održaće se ove godine od 7. do 15. novembra u Beogradu, u organizaciji Udruženja urbanista Srbije.

Salon urbanizma je tradicionalna godišnja manifestacija Udruženja urbanista Srbije koja predstavlja smotru najznačajnijih, aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija. Celokupna ili delimična postavka Salona prezentuje se u gradovima pokroviteljima i drugim gradovima u zemlji i inostranstvu. Učesnici 23. Salona urbanizma mogu biti članovi Udruženja urbanista Srbije i zainteresovane organizacije i pojedinci sa područja Republike Srbije, Republike Srpske i inostranstva.

Žiri 23. Salona urbanizma

prof. dr Miodrag Ralević, Beograd, predsednik žirija
Miran Gajšek, Ljubljana, Slovenija, zamenik predsednika žirija
Predstavnik ECTP-a (Savet urbanista Evrope), Brisel, član
Sandra Jakopec, Zagreb, Hrvatska, član
mr Dragica Arnautović Aksić, Banjaluka, član
dr Aleksandar Jevtić, UUS Vojvođansko udruženje urbanista, član
Dragana Biga, Aranđelovac, član

Karakter i sadržaj 23. Salona urbanizma

Salon se realizuje kao redovni, sa radovima u okviru sledećih kategorija u čijem su sastavu i inostrani radovi:

 1. Prostorni planovi
 2. Generalni urbanistički planovi
 3. Planovi generalne regulacije
 4. Planovi detaljne regulacije
 5. Urbanistički projekti i realizacije
 6. Konkursi
 7. Istraživanja i studije iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja
 8. Zaštita životne sredine kroz studije i planove
 9. Primena informatičkih tehnologija
 10. Publikacije
 11. Studentski radovi

Propozicije za učešće na 23. Salonu urbanizma

Za 23. Salon urbanizma se prijavljuju radovi koji, u formi i sadržaju, nisu izlagani na prethodnim Salonima urbanizma. Prijava sadrži grafičku ilustraciju rada i tekstualne podatke o radu i autoru, uključujući kratak opis rada na srpskom i engleskom jeziku (u Word-u) za Katalog.

Rok prijave radova za učešće na Salonu urbanizma (CD sa tekstom i grafičkim prikazom za Katalog) je 3. oktobar 2014. godine, a rok za dostavljanje radova je 21. oktobar 2014. godine.

Selekciona komisija počinje sa radom 24. oktobra 2014. godine i zaključuje listu radova za učešće na Salonu urbanizma i prikazivanje u Katalogu 27. oktobra 2014. godine.

Žiri počinje sa radom 5. novembra 2014. godine. Žiri će uzeti u razmatranje samo radove za koje je Selekciona komisija utvrdila da ispunjavaju uslove za izlaganje.

Ukupan broj radova koji se izlažu na Salonu urbanizma može biti ograničen, s tim što je broj studentskih radova do 10% ukupnog broja izloženih radova na Salonu urbanizma, o čemu vodi računa Selekciona komisija. Preuzimanje radova koji nisu prihvaćeni za izlaganje je moguće po završetku premijerne postavke Salona urbanizma.

Priprema radova za izlaganje

Za izlaganje na 23. Salonu urbanizma radovi se prikazuju isključivo na sledeći način:

 • na panou formata 70/100cm (najviše dva panoa, na papiru ili tankom kartonu, bez uramljivanja, aranžman po izboru učesnika);
 • izlaganje publikacija koje su doprinos urbanističkoj delatnosti;
 • prezentacije metodoloških inovacija, kao i unapređivanja standardnih metoda, izrade prostornih i urbanističkih planova digitalnom tehnologijom u okviru posebne kategorije.

Video, slajd, kompjuterski i drugi prilozi koji su dodatna pojašnjenja radova prikazanih na panoima su obavezni, prijavljuju se i dostavljaju u prijavi na CD-u, a biće pregledani od strane žirija u postupku žiriranja.
Pripremljeni panoi moraju imati slobodan prostor 10/10 cm u donjem levom uglu, za znak Salona urbanizma i kataloški broj. Svaki pano mora biti potpisan od strane autora, a u slučaju da rad ima dva panoa, na istima treba da bude naznačen njihov redosled.

Preduzeća/institucije i pojedinci mogu prijavljivati radove u svim kategorijama. Pojedinci mogu prijavljivati radove u prve četiri kategorije samo uz saglasnost preduzeća/institucije u kojoj su planovi rađeni.

Nagrade

Nagrade Salona urbanizma su: Velika nagrada Salona urbanizma i Nagrade za najbolje radove u kategorijama.

Žiri ima diskreciono pravo da dodeli tri ili manje nagrada i da ne dodeli nagrade u okviru svake kategorije. Članovi žirija mogu biti članovi radnog tima u izradi rada koji se izlaže, ali nemaju pravo žiriranja tog i drugog plana koje izlaže ustanova iz koje dolaze.

Žiri će odluke o nagradama donositi na osnovu Pravilnika Salona urbanizma, Pravila i Programa 23. Salona urbanizma i sledećih kriterijuma:

 1. Kreativnost planskog rešenja;
 2. Inovativnost metodologije izrade plana;
 3. Promotivnost područja obuhvaćenog planom;
 4. Ostvarivost plana;
 5. Čitljivost plana.

U okviru otvaranja 23. Salona urbanizma, organizovaće se prezentacija nagrađenih radova, a organizovaće se i prateća manifestacija.

Kotizacije

 • preduzeća: jedan rad na jednom panou 100 EUR
 • preduzeća: jedan rad na dva panoa 150 EUR
 • pojedinci: jedan rad na jednom panou za kategorije I-IV 100 EUR
  za ostale kategorije 50 EUR
 • pojedinci: jedan rad na dva panoa za kategorije I-IV 150 EUR
  za ostale kategorije 80 EUR
 • za publikaciju (knjiga), bez pratećeg panoa 30 EUR
 • studentski radovi bez kotizacije

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS. Kotizacija se odnosi na jedan rad. Pravo na selektiranje imaju blagovremeno prispeli radovi sa dokazom o uplaćenoj kotizaciji.

Studentski radovi

Prijava i dostava studentskih radova vrši se na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, sa naznakom “ZA 23. SALON”, na adresu:

11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II

ili na e-mail: antonic83@gmail.com (kontakt telefon: +381638309337,
Branislav Antonić)

gde se vrši i izbor studentskih radova u periodu od 13. do 17. oktobra 2014. godine, a selekcija najboljih radova izlaže se na Salonu urbanizma.

Rok prijave i dostavljanja studentskih radova je 10. oktobar 2014. godine.

Kontakt

Udruženje urbanista Srbije / UUS
11000 Beograd, Kneza Miloša 9/1
sa naznakom “ZA 23. SALON”

dinarski tekući račun: 205-25985-24
devizni tekući račun: 00-708-0003333.9

tel./faks: +381 11 3347418
mob. tel: +381 63 8105864
e-mail: urbanist@eunet.rs / za prijavu rada
jasna_maricevic@yahoo.com / prijava, opis rada, grafički prilog

Više informacija

Više informacija i prijavu za izlaganje rada na 23. Salonu urbanizma možete naći na sledećim linkovima:

23. Međunarodni salon urbanizma: više informacija i prijava UUS: 23. Međunarodni salon urbanizma