УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

извор: Италијански институт за културу у Београду

 

Италијанско Министарство спољних послова нуди стипендије намењене држављанима Републике Србије који желе да студирају у Италији.

Ко може да конкурише: српски држављани који су већ завршили или завршавају студије и имају до 35 година. Старосна граница од 45 година односи се на кандидатуре професора италијанског језика који активно раде у настави.

Типологија и трајање стипендије: може се доделити 3, 6 или 9 месеци за различите типове студијских програма:

 • једногодишњи мастер курсеви првог и другог степена, двогодишњи мастер програми (“лауреа магистрале”), докторске студије, специјалистичке студије (осим специјализација из области медицине), као и двогодишњи специјалистички програми на уметничким факултетима (музички конзерваторијуми, академије лепих уметности), курсеви из области дидактике италијанског језика и културе за наставнике италијанског језика;
 • научно истраживачки пројекти у сарадњи са ментором са италијанских научних институција као што су нпр. ЦНР, Иституто Супериоре ди Санитà или неке друге државне институције попут универзитета, музеја, архива и слично, за студијски боравак у трајању од најмање 6 месеци.

Период коришћења стипендије: од 1. јануара 2015. године уз напомену да је период коришћења ограничен на академску 2014/15. годину, најкасније до 31.12.2015.

Месечни износ стипендије: 620€

Исплата стипендије: триместрална

Начин исплате стипендије: исплаћује се на лични текући рачун који стипендиста отвара у банци у Италији.

Где студирати: стипендије се додељују за студирање на државним институцијама и оним приватним признатим од стране државе:

 • Универзитети, универзитетски институти, политехнички универзитети;
 • Уметнички факултети (ликовне, примењене, музичке, драмске, балетске уметности);
 • Институти за рестаурацију;
 • Национална филмска школа;
 • Лабораторије и истраживачки центри, библиотеке, архиви и музеји повезани са универзитетским курсевима на које кандидат обавезно мора бити уписан.

Молимо Вас да проверите списак италијанских универзитетских институција на сајту италијанског Министарства просвете и науке http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ или http://www.universitaly.it/

Знање језика: италијански, уз обавезно достављање сертификата Б2 нивоа (нпр. ЦИЛС Б2, ЦЕЛИ 3, ПЛИДА Б2 или ИНТ.ИТ Рома Тре) или еквивалентна потврда о знању језика издата од стране локалне институције или школе језика (нпр. Италијански институт за културу, комитет Данте Алигијери итд.) За упис на уметничке факултете или на студије на енглеском језику, кандидати морају доказати барем минимално знање италијанског језика, ниво А2, уз сертификат или други одговарајући документ.

Одлука о кандидатурама: одлуку доноси мешовита комисија коју чине представници италијанских и српских институција.

На који начин се предају молбе: Кандидат мора да попуни формулар он-лине, који је на располагању на више језика, на сајту италијанског Министарства спољних послова http://borseonline.esteri.it/BorseOnLine/. Пошто је путем интернета проследио своју молбу, кандидат мора да достави Италијанском институту за културу следећу документацију:

 1. одштампана молба у виду формулара која је попуњена он лине, датирана, потписана и приложена фотографија;
 2. оверена копија академске титуле и/или уверење о положеним испитима уколико студије још увек нису завршене са званичним преводом на италијански језик;
 3. два писма препоруке од стране факултетских професора (уколико су на енглеском језику није потребан превод);
 4. ЦВ на италијанском језику;
 5. потврдно писмо од стране ментора са италијанског факултета искључиво уколико се ради о студијском пројекту;
 6. сертификат о степену знања италијанског језика.

Рокови које је неопходно испоштовати:

 • 28/05/2014 – за слање формулара он лине путем интернета. Неће бити узете у обзир кандидатуре које су поднете на другим формуларима.
 • 06/06/2013 – за предају или доставу путем поште горе наведене документације Италијанском институту за културу.

Обнове стипендије: Они који су заинтересовани за обнову стипендије морају такодје да попуне он лине формулар и проследе га путем интернета најкасније до 28. маја 2014. Затим, најкасније до 06. јуна 2014, потребно је да Италијанском институту за културу доставе (поштом или лично) попуњен и потписан формулар уз који ће приложити и фотографију. Уз ову молбу, кандидати ће такодје приложити и актуелно уверење о положеним испитима са оценама.

Информације: Секретаријат за курсеве језика и сертификације у Италијанском институту за културу
тел. 011/3629346 и е-маил: studenti.iicbelgrado@esteri.it

logo-farnesina