УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондација Косте Мигрића
Студентски трг 1
Београд

Београд, 25.12.2013. године
03 Број:

На основу члана 6. Статута Фондација Косте Мигрића, број: 06-301/5-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондације Косте Мигрића, на седници одржаној 25.12.2013. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 4 стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2013/2014. годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у школској 2013/2014. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:

  1. редовно уписивање школске године,
  2. висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање 9,00,
  3. слабије материјално стање, што се доказује потврдама о примањима чланова породичног домаћинства, за период јануар – јун текуће године.

Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације.

Члан 4.

Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

  • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/ – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
  • УВЕРЕЊЕ о упису школске 2013/2014. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
  • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ,
  • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице за период јануар – јуни текуће године.

Члан 6.

Рок за подношење пријава је: од 26. децембра 2013. године до 31.јануара 2014. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондације Косте Мигрића.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета задужбина и фондова, на телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета http://www.bg.ac.rs/ – Конкурси Универзитета.

Члан 7.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Фондације и одлуку објављује на интернет страници Универзитета http://www.bg.ac.rs/ на страници Фондације Косте Мигрића.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/ на страници Фондације Косте Мигрића.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКA ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Александра Вранеш