УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

4/2/2013

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно планирање  ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Александра Ђукић, дипл.инж.арх. изабере у звање ванредног професора на Департману за урбанизам за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

(линк за Извештај: http://www.arh.bg.ac.rs/upload/1213/Izvestaji/referat_za_vanrednog_profesora_Aleksandra_Djukic.pdf)