УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Брошура: Основне академске студије - Архитектура

OASA

Врста и ниво студија

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

Студијски програм из области архитектуре се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

  • Техничко-технолошке науке;
  • Друштвено-хуманистичке науке;
  • Уметност.

Циљеви студијског програма

Основне академске студије – Aрхитектура имају за циљ да студенте оспособе за препознавање и разумевање научних, стручних и уметничких достигнућа и делатности у области архитектуре, урбанизма, архитектонских технологија и архитектонског инжењерства и обезбеде им знања о основним теоријским поставкама и методама архитектонског и урбанистичког пројектовања и извођења архитекстонских објеката.

Сврха стицања компетенција за разумевања ширине и сложености ових снаучних-уметничких-тручних области је да се студенти припреме за даље усавршавање и да им се пружи подршка у идентификацији личних професионалних афинитета и препознавњу уже стручног професионалног интересовања.

Стицање права на наставак образовања на мастер академским студијама из области архитектуре, урбанизма или других сродних области у земљи и иностранству.

Истовремено, основне академске студије архитектуре имају циљ да студентима пруже адекватна апликативна знања и вештине у контексту првог степена академског образовања архитеката, која дају могућност конкурисања на тржишту рада.

Исход процеса учења

Исходи процеса учења одговарају првом степену академског образовања архитеката, а стечене компетиције укључују и способност идентификације индивидуалних потреба за учењем као и разумевања личне одговорности потребне за даље академско образовање и професионално усавршавање.

Завршетак основних академских студија архитектуре у складу са међународним стандардима за образовање архитеката, легислативом европске уније, као и домаћом, не квалификује завршеног студента за позив архитекте, али подразумева стицање одређених компетиција, професионалних знања и вештина које дају могућности конкурисања на тржишту рада.

Стечена диплома на Основним академским студијима – Архитектура омогућава завршеним студентима наставак образовања на Мастер академским студијама из области архитектуре, урбанизма или других сродних области.

Стечени академски назив

Инжењер архитектуре

Услови за упис на студијски програм

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит за Основне академске студије – Архитектура.

Овде можете видети приказ карактеристика и структуре програма

Основне академске студије – Архитектура

Студијски програм

Више информација о студијском програму Основних академских студија Архитектура можете наћи овде:

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture