УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Врста и ниво студија

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

Студијски програм из области архитектуре се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

  • Техничко-технолошке науке;
  • Друштвено-хуманистичке науке;
  • Уметност.

Циљеви студијског програма

Основне академске студије архитектуре имају за циљ да студентима пруже основна теоријска и практична знања из области архитектуре, урбанизам, архитектонских технологија и архитектонског инжењерства и оспособе студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у овим областима.

Сврха стицања компетенција за разумевања ширине и сложености ових стручних области је да се студенти припреме за даље усавршавање и да им се пружи подршка у идентификацији личних професионалних афинитета и препознавњу уже стручног професионалног интересовања.

Истовремено, основне академске студије архитектуре имају циљ да студентима пруже довољна апликативна знања и вештине потребне за конкурисање на тржишту рада и професионално бављење у својству сарадника на различитим пословима у области архитектонског и урбанистичког пројектовања и извођења архитектонских објеката.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је стицање квалификација која омогућава наставак студија и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који су у складу са стеченим знањима и вештинама.

Завршетак основних академских студија архитектуре у складу са легислативом европске уније не квалификује завршеног студента за позив архитекте, али омогућава његово запошљавање у статусу сарадника на различитим пословима у области архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија.

Стечена диплома на основним академским студијима архитектуре омогућава завршеним студентима даље образовање на Мастер академским студијама у области архитектуре, урбанизма и другим сродним областима.

Стечени академски назив

Инжењер архитектуре

Услови за упис на студијски програм

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит за Основне академске студије архитектуре.

Студијски програм

Више информација о студијском програму Основних академских студија Архитектура можете наћи овде: