УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-23050 Изборни предмет 6 – Професионални контекст – 2017/18

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
II година – 3. семестар

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
23 МУАД-23050

Изборни предмет 6 – Професионални контекст /МУАД-ИГМ8/

Предмети изборног блока:
1. МУАД-23050-01: Идеја / Реализација
2. МУАД-23050-02: Дизајн кроз детаљ

Листа изборних предмета:

201718_MUAD-23050-01-IDEJA-REALIZACIJA_o

Аутор: Игор Рајковић | Извор илустрације: http://igorrajkovic.tumblr.com/

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ИДЕЈА / РЕАЛИЗАЦИЈА

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

У настави се дефинишу фазе пројектантског процеса које прате пројекат од идеје до реализације. Новостечена теоретска и практична знања ревидују, надограђују и унапређују постојеће пројектантске вештине везане за стамбени простор и чине их применљивим у савременом поимању архитектуре унутрашњег простора. Акценат у раду представљају елементи унутрашњег простора који омогућавају мултифункционално коришћење мале стамбене јединице.

КУРИКУЛУМ: ИДЕЈА / РЕАЛИЗАЦИЈА

Hafele_Barn_Door_Hardware

Детаљ конструкције | © Häfele

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ДИЗАЈН КРОЗ ДЕТАЉ

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Предмет има за циљ да студентима приближи савремено поимање детаља у дизајну ентеријера и упозна их са специфичним вештинама потребним за трансформацију идеја у пројекат кроз разраду ентеријерског детаља, а затим материјализовање кроз процес реализације. Студенти стичу знања која им омогућавају актуелну, стручну и одрживу предност приликом дизајна ентеријера.

КУРИКУЛУМ: ДИЗАЈН КРОЗ ДЕТАЉ