УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте I године МУА 2015/16 (12.02.2016)
Коначни списак студената:
МУАД-12050 Изборни предмет 4 – Професионални контекст

број шифра Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
14 МУАД-12050

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ

Листа изборних пројеката:

MUAD-12050-01-DIZAJN-I-PROFESIONALNI-KONTEKST_o

Цртеж: Игор Рајковић

МУАД-12050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ДИЗАЈН И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Нова практична и теоретска знања ревидују, надограђују и унапређују постојеће пројектантске вештине. Акценат представља прецизно дефинисање пројектантског процеса који прати пројекат од идејне фазе до реализације. Оваквим приступом новостечена знања добијају употребну вредност. Предмет дефинише везу архитектуре унутрашњег простора и контекста у коме она настаје. Објашњењем те везе, успоставља се правилан однос према дизајну као процесу стварања који за циљ има разрешење контекстом постављених проблема.

КУРИКУЛУМ: ДИЗАЈН И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ

201516_MUAD-12050-02-GRAFICKA-KOMUNIKACIJA

Цртеж: John Pawson

МУАД-12050-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ГРАФИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Циљ наставе представља унапређење самосталног истраживачког рада студента кроз развој графичког изражавања у области архитектуре и дизајна. Основни циљ курса Графичка комуникација је да се током теоријског и практичног процеса извођења наставе, студенти упознају са начинима формирања концепта графичке презентације и представљања (уметничког) дела у оквиру простора.

Тежиште рада је на осмишљавању поставке изложбе у оквиру пројектованог простора на предмету СТУДИО М02 АД (истраживање различитих приступа презентовања дела у односу на концепт пројекта).

КУРИКУЛУМ: ГРАФИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА