УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС УН. АРХИТЕКТУРА 2015/16
Списак студената за МУАД-11061-01: Студио М01 АД – Пројекат-01
Списак студената за МУАД-11061-02: Студио М01 АД – Пројекат-02

201516_MUAD-11061-01-02-STUDIO-M01-PROJEKAT-01_o

© Artifox

МУАД-11061: СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
РАДНИ ПРОСТОР: CUSTOM MADE

Наставник:
арх. Весна Цагић-Милошевић, ванредни професор

Када говоримо о раду данас, он није неопходно везан за радни простор. У доба дигитализације, радно место постаје сваки простор у ком боравимо док решавамо пословне задатке. “Слобода” коју рад као активност добија у односу према простору и времену се посебно односи на креативне дисциплине којим припада и архитектура. Ова слобода често завршава у својој супротности у којој сваки простор и свако време постају радни.
Парадоксално, у ери овог ослобађања, физички простор у коме се рад одвија постаје све важнији за сам квалитет рада. Физичким оквиром се означава садржај рада: од идентитета простора, којим архитектонске праксе често покушавају да изразе своја пројектантска начела, до удобног и функционалног амбијента који охрабрује и изазива креативно понашање. Стога истражујемо идеални радни простор који гради могућност да се буде аутентичан и да се та аутентичност комуницира са другима.

РАДНИ ПРОСТОР: CUSTOM MADE

201516_MUAD-11061-01-02-STUDIO-M01-PROJEKAT-02_o

Просторије компаније Google, Цирих, Швајцарска | © Google Switzerland GmbH

МУАД-11061: СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
ИДЕАЛНИ РАДНИ ПРОСТОР

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Радни простор данас због свеопште дигитализације, сталне доступности и мобилности, постаје и животни простор који паралелно живи и као простор за креативно деловање, одмор, простор за рекреацију и забаву. Истражујемо простор у коме се губе границе класичног радног амбијента и где он почиње да поприма карактеристике простора за живот.
Простор за рад архитекте, увек су пратили специфични захтеви, првенствено због опреме за рад која данас више не постоји. Потреба да осим удобног и функционалног радног места, простор понуди и амбијент у којем ће се идеје неометано развијати, посебно је захтеван параметар овог задатка. Истраживаћемо које разлике а које сличности са другим креативним праксама данас опредељују одређени просторни оквир да буде одговарајући за рад архитекте.

КУРИКУЛУМ: ИДЕАЛНИ РАДНИ ПРОСТОР