УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2015/16 – II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
21 МАСУ М3.7.

Изборни предмет 3

Листа изборних предмета:

201516-MASA-23040-03-URBANI-MENADZMENT_o

Извор фотографије: http://www.destinacijeusrbiji.rs/dani-ludaje/

МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3:
МЕНАЏМЕНТ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Тема апликативног задатка је културни туризам Кикинде. Истражују се релације између постојећих садржаја и програма културе, туризма и физичке урбане структуре и предлажу визија развоја и креативни пројекти за урбану регенерацију кроз проширење културних и туристичких садржаја и унапређење квалитета живота у физичком, социјалном и економском смислу. Могућности регенерације градова кроз културу, туризам и уметничке програме и фестивале нуде другачију перспективу на градски живот и додатно помажу локалним заједницама да развију организационе способности. Стога је неопходан квалитетан урбани менаџмент са учешћем релевантних актера за преобликовање простора уз нове начине укључивања партнера, креирање организационих аранжмана и инструмената за имплементацију креативних решења за комплексне урбане ситуације.

КУРИКУЛУМ: МЕНАЏМЕНТ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА

MASA-23040-04-ARHITEKTE-I-GRADJANSKE-INICIJATIVE-ZA-OD_o

Фото Огнен Теофиловски © Reuters

МАСУ М3.7. – Изборни предмет 3:
УРБАНИСТИ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ: СТУДЕНТИ УРБАНИЗМА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Наставник:
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Република Србија је до прошле године била земља са највећим бројем избеглица и интерно расељених лица у Европи и једна од пет држава у свету са „дуготрајном избегличком кризом“. Актуелна глобална избегличка криза је повод и прилика за преиспитивање уобичајених начина на који се држава и друштво суочавају са овим проблемом. Урбанисти се као професија се морају прикључити трагању за новим одговорима на дати изазов. Предмет рада на предмету су моделитети деловања урбаниста зарад побољшања услова живота избеглица, али и локалног становништва транзитних територија на којима се они привремено или стално насељавају. Исходи практичне наставе на предмету су предлози пројеката које би студенти Архитектонског факултета могли да предузму и реализују у сарадњи са институцијама, формалним и неформалним удружењима грађана и заинтересованим појединцима.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИСТИ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ: СТУДЕНТИ УРБАНИЗМА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ