УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године МАС 2017/18 (15.06.2018)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада. Документe можете преузети овде:

Мастер завршни рад 2017/18: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА Мастер завршни рад 2017/18: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 4. семестар

МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У26 МАСА-У24021

МАСТЕР ТЕЗА

У27 МАСА-У24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

У28 МАСА-У24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-VANISTA-LAZAREVIC

Фото © Andrej Isakovic/AFP/GettyImages

01
УРБАНА ОБНОВА И РЕМОДАЛАЦИЈА – СТУДИЈА СЛУЧАЈА “САВАМАЛА”

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Циљ рада на предмету је критичко сагледавање и анализа проблематике и могућности ремоделације на примеру урбаног градског подручја на територији Београда под називом ”Савамала”.

Пројекат студената би требало да пружи детаљну анализу проблема и потенцијала предложене локације, као и да да предлог за могућности унапређења, кроз примене принципа урбане обнове.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201718_MASA-U24021-01-IASA-510011U-MASTER-TEZA-U-DJOKIC

Аутор илустрације: Милица Милојевић

02
AVIAPOLIS HELSINKI

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Трансформација и интеграција градског блока у шири контекст будућег аеродромског града представља тематски оквир истраживања и циљ пројекта. Предметна локација се налази у центру финске филантропске области у центру међународних и националних саобраћајних и туристичких токова. AVIAPOLIS је најдинамичније пословно подручје Финске. У односу на тако специфичан урбани контекст потребно је створити јединствен имиџ будућег града. Испитујући иновативне и синергијске приступе, у сарадњи са локалним архитектама сагледава се реалан развојни оквир, регионална препознатљивост и програмска комплексност Авиаполиса.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад