УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 4. семестар

МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У26 МАСА-У24021

МАСТЕР ТЕЗА

У27 МАСА-У24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

У28 МАСА-У24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

Листа изборних пројеката:

201617_U24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_DJOKIC_o

Фото © Guirec Soudee

01
НОВИ ГРАД И НАПУШТЕНЕ ТЕРИТОРИЈЕ

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Где су границе територије и шта чини град? Како се одређује напуштено, а шта препознаје као ново? Окренута мору, на непресушним изворима слатке воде, Ријека има привредне и људске ресурсе, богату историју, културу и динамичан урбани живот, али и напуштене територије. Пројекат Ријека – Културна престоница Европе 2020. покреће низ активности како би се напуштене територије освојиле новим градским догађајима. На више локација у граду предвиђене су нове активности и садржаји који ангажују локалне ресурсе, снаже културну разноликост и атмосферу лучког града. Испитују се релације новог и напуштеног, града и територије и предлажу садржаји и простори на копну и на води, сланој и слаткој.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201617_U24023_MASTER_ZAVRSNI_RAD_VANISTA-LAZAREVIC_o

02
УРБАНА ОБНОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА – ГЕНЕРАЛШТАБ НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Циљ рада на предмету је сагледавање и анализа проблематике обнове и реконструкције на изузетно осетљивом примеру: реконструкцији и обнови односно пренамени бомбардоване зграде Генералштаба – дела једног од најугледнијих архитеката Модерне – Николе Добровића у улици Кнеза Милоша у Београду.

Кроз теоријски и практични приступ изучава се појам, односно методе урбане обнове, као што су реконструција, регенерација, пренамена и интерполација.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад