УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МАСА-АТ12011 Студио М02АТ – Пројекат

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ14 МАСА-АТ12011

СТУДИО М02АТ – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201516_MASA-AT12011-01-STUDIO-M02AT-PROJEKAT-KRSTIC-FURUNDZIC

Passive-House централа фирме SOLON AG | Фото © др Александра Крстић-Фурунџић

СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ:
ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКАТ (*)

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ задатка је да студенти кроз процес пројектовања упознају и истражују концепте енергетски и еколошки одрживих објеката. Акцент је на функционалном решењу објекта и материјализацији омотача којима се остварује задовољавајући комфор боравка. Потенцира се креативност у истраживању функционалних и обликовних перформанси и техничких решења енергетски ефикасних структура које резултују и авангардним решењима. У том смислу даје се важност конципирању и разради архитектонских детаља омотача објекта и изради модела на различитим нивоима пројекта, уз употребу одговарајућих софтвера.

КУРИКУЛУМ: ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКАТ

201617_MASA-AT12011-01-STUDIO-M02AT-PROJEKAT-DJUKANOVIC_o

BCQ arquitectura – Pabellón Municipal de Deportes, Олот, Шпанија | Фото © Pedro Pegenaute

СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ:
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

Наставник:
др Љиљана Ђукановић, доцент

Циљ задатка је истраживање просторних функционалних и обликовних могућности имплементирања спортских садржаја намењених студентима у природно окружење уз поштовање принципа енергетске ефикасности и зелене архитектуре. Радом на пројекту студент се обучава да истражује комплексне проблеме локације, функционалне и организационе захтеве вишенаменских спортских објеката и њиховој имплементацији у урбано ткиво, користећи потенцијале природног окружења.

КУРИКУЛУМ: УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР