УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра_______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А16 МАСА-А12013

СТУДИО М02А – Радионица

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VUJA

Јована Зорић – Пијаца Бајлони, Београд

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје. Практична настава се састоји од рада на моделу, макети, сопственог студентског пројекта модула М02 и идентификовања експерименталног, концептуалног и презентационог карактера архитектонског модела.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC

Извор фотографије: Etsy

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје. Практична настава се састоји од рада на моделу, макети, сопственог студентског пројекта модула М02 и идентификовања експерименталног, концептуалног и презентационог карактера архитектонског модела.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

201516_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-ABADIC

Извор фотографије: GammaNine, обрада: Зоран Абадић

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
ВИБРАТО

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Израда архитектонског цртежа и физичког модела као “звучног записа” кретања људи и последице високе фреквентности протока енергије са израженом просторном карактеристиком у односу на постављену тему радионице. Цртеж и модел се израђују у произвољној величини и техници.

КУРИКУЛУМ: ВИБРАТО ФОРМУЛАР: ВИБРАТО

201415_A11013-01_07_IZLOZBA_U_1_NA_1_o

Фото © Павле Стаменовић

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
ИЗЛОЖБА У 1 НА 1

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Наставне активности које се спроводе кроз радионицу су у вези са наставом на семинару: У 1 на 1: Архитектура употребног предмета. Студенти ће кроз радионицу конципирати и спровести изложбу прототипа употребног предмета који су претходно креирали током семестра.

КУРИКУЛУМ: ИЗЛОЖБА У 1 НА 1 ФОРМУЛАР: ИЗЛОЖБА У 1 НА 1

201516_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-VIDENOVIC

Парк Millenaris, Будимпешта | Фото © Александар Виденовић

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
РЕМОДЕЛАЦИЈА УРБАНИХ ЗЕЛЕНИХ ОАЗА – БГД – ЧУБУРСКИ ПАРК

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Савладавање вештина пројектовања и брзог креативног реаговања на конкретно задату тему израде идејног решења уређења Чубурског парка у Београду. Тема задатка локацијски и проблемски прати тему Студио – пројекта “Београдска Чубура – (дис)континуитет града”.

Задатак се може третирати у контексту пројектовања решења неких од околних блокова, али и независно, као засебна урбана проблемска целина. Задатак представља савремено уређење парка, у духу нових тенденција третирања и коришћења озелењених градских површина, односно њихове једновремене урбанизације у контексту непосредног окружења.

КУРИКУЛУМ: РЕМОДЕЛАЦИЈА УРБАНИХ ЗЕЛЕНИХ ОАЗА – БГД – ЧУБУРСКИ ПАРК ФОРМУЛАР: РЕМОДЕЛАЦИЈА УРБАНИХ ЗЕЛЕНИХ ОАЗА – БГД – ЧУБУРСКИ ПАРК

201516_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-MILENKOVIC

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
TЕРИТОРИЈЕ И ТРАЈЕКТОРИЈЕ

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Ради се о ‘инсталирању’ дијаграма кретања елемента једног (реалног, имагинарног и тематизованог) просторног садржаја у други (реални, имагинарни или тематизовани) просторни садржај пројекцијом ‘in situ’ у задатом временском оквиру.

КУРИКУЛУМ: TЕРИТОРИЈЕ И ТРАЈЕКТОРИЈЕ ФОРМУЛАР: TЕРИТОРИЈЕ И ТРАЈЕКТОРИЈЕ