УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте I године МАС Архитектура 2015/16 (12.02.2016)
Коначан списак студената:
МАСА-А12011 Студио 02А – А

број шифра_______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А14 МАСА-А12011

СТУДИО М02А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VIDENOVIC

Corvin Promenade – Будимпешта | Фото © Andron Konyv, Budapest Modern, 2011.

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
АКТИВИРАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА – БГД ЧУБУРА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала простора градског блока, односно његове обнове и реконструкције. У окружењу амбијента Чубуре на Врачару у Београду, третирају се у урбанистичко – архитектонском смислу делови блокова који су у непосредном контакту са Чубурским парком. Трага се за адекватним начинима осмишљавања савремених потребних садржаја, дефинисаних ширим тематским оквиром (вишенаменски градски центри са разноврсним наменским склоповима, односно јавни градски простор или садржај са карактером јавног коришћења и третмана), у контексту потребе за довршавањем формирања оптималне физичке структуре блока.

КУРИКУЛУМ: АКТИВИРАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА – БГД ЧУБУРА ФОРМУЛАР: АКТИВИРАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА – БГД ЧУБУРА

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Фото © Анђелка Марковић

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНКУБАТОР+

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру која обједињује све заједничке потребе корисника. Боравак, рад, стваралаштво, са једне стране и потребе за заједничким изложбеним и продајним простором, простором за едукацију и заједничком логистиком (администрација, занатске радионице, магацини, смештај и сл.) представљају пројектантски изазов. Студенти проналазе одговарајућу локацију, контекстуализују и концептуализују проблем, а затим креирају идејно урбанистичко-архитектонско решење са елементима идејног пројекта, паралелно са израдом прототипа употребног предмета са семинару.

КУРИКУЛУМ: ИНКУБАТОР+ ФОРМУЛАР: ИНКУБАТОР+

201516_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-CAGIC-MILOSEVIC

Kai Ziehl – Into the Light | Фото © Kai Ziehl

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНТЕРПОЛАЦИЈА

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима.
Просторни оквир: сегмент блока у између улица Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове, Цара Уроша и Цинцар Јанкове.

Однос града и архитектуре одређен је урбанистички и типолошки у форму вишенаменских градских центара који представљају најразноврсније склопове садржаја чији је крајњи исход стварање јавних градских простора или, прецизније, простора са јавним коришћењем. Пословање, администрација, трговина, угоститељство, информационо-презентациони садржаји, рекреација… jесу само неки од садржаја којима се формулише структура затворених / отворених, урбаних, активних, комуникативних простора са одликама градског центра.

КУРИКУЛУМ: ИНТЕРПОЛАЦИЈА ФОРМУЛАР: ИНТЕРПОЛАЦИЈА

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-MILENKOVIC

Alan Dun – Cycling | Фото © Neil Thayer

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
KИНЕТИЧКИ ВРТ, ПАВИЉОН ВИНЧАНСКЕ КУЛТУРЕ, Калемегдан, Доњи град, Београд

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Испројектовати архитектонску ситуацију у којој се идеја о мобилности савременог човека појављује у категорији њене формално-функционалне и/или филозофско-естетске тематизације. Интервенција се креће у дијапазону од пројектовања кинетичности у пејзажу до кинетичности самог пејзажа. Архитектура се појављује као медиј за преношење информација о култури, пореклу, митовима и човечанству, са једне стране, док се са друге сама кинетичност архитектонске структуре може узети за просторно-временски кадар у којем се налази изабрана (јединична, партикуларна) информација о технолошки најнапреднијој праисторијској култури у свету.

КУРИКУЛУМ: KИНЕТИЧКИ ВРТ, ПАВИЉОН ВИНЧАНСКЕ КУЛТУРЕ ФОРМУЛАР: KИНЕТИЧКИ ВРТ, ПАВИЉОН ВИНЧАНСКЕ КУЛТУРЕ

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC

Извор фотографије: Etsy

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
REFRESH : БЛОК 41А

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Кроз истраживање постојећих архитектонских програма, њихову трансформацију и имплементацију у други просторни контекст истражује се потенцијал стварања догађајности архитектуре изван архитектонског, утицај на шире друшвено поље као и стварање нове констелације јавног (простора). Нова констелација јавног (простора), настала преобликовањем постојећег програма те променама које условљава други контекст и нови просторни односи, ствара могућност за успостављање нове друштвене ситуације и реактивно другог програма. Постојећи програми (из другог простoра) се сакупљају и освежавaју на локацији у Блоку 41а на Новом Београду (CDO).

КУРИКУЛУМ: REFRESH : БЛОК 41А ФОРМУЛАР: REFRESH : БЛОК 41А

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC

Извор фотографије: GammaNine, обрада: Зоран Абадић

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
СТАНИЦА – ПЕРОН БРЗОГ ВОЗА

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Циљ задатка је пројектовање просторног склопа као елемента инфраструктуре града. У програмском смислу, ради се о поставци специфичног садржаја и фином подешавању у односу на тумачење контекста – Београда у статусу престонице културе. Станица се може тумачити као место: тренутка и трајања, безграничног стања и временског ограничења, веза и сложених односа, препознавања и представљања, невербалних комуникација и контаката, сучељавања и одустајања, ишчекивања и доживљаја. У основи, задатак је идејно архитектонско решење “Станице”, места високофреквентног протока енергије, људи, робе и услуга – интерактивне тачке културолошког умрежавања.

КУРИКУЛУМ: СТАНИЦА – ПЕРОН БРЗОГ ВОЗА ФОРМУЛАР: СТАНИЦА – ПЕРОН БРЗОГ ВОЗА

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VUJA

Јована Зорић – Пијаца Бајлони, Београд

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : МЕДИЈАТЕКА НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Урбани генератори представљају концепт у коме се идеја објекта замењује идејом урбаног појачивача, архитектуром која је способна да сједини и појача урбаност простора. Простор тада није предодређен функцијом већ је пре развијен кроз тензије,разноврсност и слојевитост. Ово је пригодан појам за становиште по којем је могуће осмислити меру заједничког простора који битно утиче на даљу урбанизацију и физиономију града. Прави исход овог истраживања је стварање нових и нужно синкретичких архитектонских типова и модела. Сам садржај ових хибридних стања нашег свакодневног живота локализован је на медијатеку са другим, разноврснијим садржајима.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ: МЕДИЈАТЕКА НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ ФОРМУЛАР: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ: МЕДИЈАТЕКА НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ