УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

Студије су структуиране као усмерене од првог семестра. Линије усмерења – модули су:
Архитектура,
Урбанизам,
Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда
Архитектонско конструктерство.

Усмерења – модули су повезани заједничким предметима (обавезним и изборним) у прва 3 семестра.
По завршетку наставе студент стиче диплому Мастер инжењер архитектуре – са назнаком усмерења.

1. семестар

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
СОЦИОЛОГИЈА У АРХИТЕКТУРИ
61 ИАСА-47010

Социологија и простор

Оспособљавање студената за социолошко разумевање и критичко проучавању специфичности процеса урбанизације, обликовања урбаног као мултидимензијалног друштвеног феномена, као и кључних питања урбане политике.

КУРИКУЛУМ: Социологија и простор
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1
62 ИАСА-47020
/ЗАЈ-ИГМ01а/

Историја и теорија 1

Предмети изборног блока:
1. ИАСА-47020-01: Тумачење визуелне културе
2. ИАСА-47020-02: Визуелна култура у архитектонској теорији и пракси
3. ИАСА-47020-03: Модел у архитектури
4. ИАСА-47020-04: Јавни простори града
5. ИАСА-47020-05: Град кроз историју
6. ИАСА-47020-06: Пројектовање и грађење у складу са климом
7. ИАСА-47020-07: Генерисање просторних структура

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 – АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗАМ, АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
63 ИАСА-47030
/ЗАЈ-ИГМ01а/

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. ИАСА-47030-01: Спорт и простор
2. ИАСА-47030-02: Напуштени простори у савременом граду
3. ИАСА-47030-03: Хумана екологија – простор и здравље
4. ИАСА-47030-04: Пројектовање у руралним подручјима 2
5. ИАСА-47030-05: Уметникова књига
6. ИАСА-47030-06: Енглески за архитекте 2
7. ИАСА-47030-07: Параметарско пројектовање
8. ИАСА-47030-08: Дигитална анимација 1
9. ИАСА-47030-09: Правосудни објекти
10. ИАСА-47030-10: Рекреативни садржаји – савремени пројектантски аспекти
11. ИАСА-47030-11: Простори сениора и људи са посебним потребама

64 ИАСА-47040
/ЗАЈ-ИГМ02а/

Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. ИАСА-47040-01: Архитектура у контексту
2. ИАСА-47040-02: Будућност града
3. ИАСА-47040-03: Морфологија градских потеза
4. ИАСА-47040-04: Просторна композиција
5. ИАСА-47040-05: Уметничко обликовање јавних градских простора
6. ИАСА-47040-06: Неформални раст града
7. ИАСА-47040-07: Истраживање локације
8. ИАСА-47040-08: Концепти суседства
9. ИАСА-47040-09: Градски експеримент

65 ИАСА-47050
/ЗАЈ-ИГМ03а/

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. ИАСА-47050-01: Дрво у савременој архитектури
2. ИАСА-47050-02: Урбана оаза
3. ИАСА-47050-03: Осветљење у архитектури 1
4. ИАСА-47050-04: Инсталације 2
5. ИАСА-47050-05: (Пр)оцена еколошких карактеристика куће
6. ИАСА-47050-06:
7. ИАСА-47050-07: Пројектовање бетонских конструкција
8. ИАСА-47050-08: Пројектовање бетонских монтажних конструкција
9. ИАСА-47050-09: Стакло у савременој архитектури
10. ИАСА-47050-10: Специјалне конструкције

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
СТУДИО 05 – АРХИТЕКТУРА (Пројекат, Семинар, Радионица)
66 ИАСА-47061
/А-ИГМ1.1а/

СТУДИО 05А – Пројекат

67 ИАСА-47062
/А-ИГМ1.2а/

СТУДИО 05А – Семинар

68 ИАСА-47063
/А-ИГМ1.3а/

СТУДИО 05А – Радионица

2. семестар

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
ФИЛОЗОФИЈА У АРХИТЕКТУРИ
69 ИАСА-48010

Филозофија

Током курса испитују се близине, преплитања и удаљавања између филозофије и архитектуре, односно између филозофа и архитекте. Намера је да се у делатности архитекте пронађе и препозна оно што припада пољу или институцији филозофије. Полази се од тумачења најважнијих архитектуралних фигура и траже се у „актуелној” филозофији нове инспирације.

КУРИКУЛУМ: Филозофија
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2
70 ИАСА-48020
/ЗАЈ-ИГМ05а/

Историја и теорија 2

Предмети изборног блока:
2. ИАСА-48020-02: Савремени принципи очувања градитељског наслеђа
4. ИАСА-48020-04: Физика зграде: енергија у зградама
5. ИАСА-48020-05: Пројектовање и прорачун конструкција 3
6. ИАСА-48020-06: Теорија урбаног дизајна
7. ИАСА-48020-07: Теоријске основе урбаног менaџмента
8. ИАСА-48020-08: Увод у архитектонско истраживање
9. ИАСА-48020-09: Религија и архитектура

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 2 – АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗАМ, АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
71 ИАСА-48030
/ЗАЈ-ИГМ06а/

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
2. ИАСА-48030-02: Архитектура и метаструктура
3. ИАСА-48030-03: Туристички објекти: контекст, концепт, метод
4. ИАСА-48030-04: Архитектура у руралним подручјима – реконструкција сеоских центара
7. ИАСА-48030-07: Енглески за архитекте 3
9. ИАСА-48030-09: BIM
12. ИАСА-48030-12: Средњовековни утврђени градови у Србији – проучавање и обнова
14. ИАСА-48030-14: Спорт и простор
15. ИАСА-48030-15: Потези архитекте

72 ИАСА-48040
/ЗАЈ-ИГМ07а/

Изборни предмет 2 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. ИАСА-48040-01: Град и дизајн
4. ИАСА-48040-04: Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна
5. ИАСА-48040-05: Градски центри
6. ИАСА-48040-06: Елементи просторног планирања
7. ИАСА-48040-07: Трендови у урбаној инфраструктури
9. ИАСА-48040-09: Стратегија интегралног урбаног развоја – нов инструмент планирања у процесу интеграције у ЕУ
11. ИАСА-48040-11: Просторна композиција
12. ИАСА-48040-12: Екополис: концепти еколошке отпорности града

73 ИАСА-48050
/ЗАЈ-ИГМ08а/

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. ИАСА-48050-01: Савремене фасаде и кровови
2. ИАСА-48050-02: Архитектура: пројекат, објекат, детаљ
3. ИАСА-48050-03: Осветљење у архитектури 2
4. ИАСА-48050-04: Зелена градња – поуке прошлости
5. ИАСА-48050-05: Smart recycling-куће од рециклираног материјала
6. ИАСА-48050-06: Одржавање објеката и управљање
7. ИАСА-48050-07: Конструктивни системи у дрвету
8. ИАСА-48050-08: Пројектовање дрвених конструкција
9. ИАСА-48050-09: Основи савремене технологије бетона
10. ИАСА-48050-10: Архитектура савремених челичних конструкција
11. ИАСА-48050-11: Еволуција градитељских принципа у стамбеној архитектури Србије

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
СТУДИО 06 – УРБАНИЗАМ
74 ИАСА-48061
/У-ИГМ1.1а/

СТУДИО 06У – Пројекат

75 ИАСА-48062
/У-ИГМ1.2а/

СТУДИО 06У – Семинар

76 ИАСА-48063
/У-ИГМ1.3а/

СТУДИО 06У – Радионица