УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • мр Драган Јеленковић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/09/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 301 Ужа научна област: ликовне уметности Области истраживања: савремена визуелна уметност Након окончаних студија на Филолошком факултету у Београду, на одсеку за италијански језик и књижевност, Драган Јеленковић се уписује на Факултет ликовних уметности. Студирао је и магистрирао на истом факултету 1992. године. Излагачка делатност Драгана Јеленковића састоји се од великог броја међународних и домаћих […]
 • Бојана Јерковић-Бабовић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: савремена архитектура и архитектонско пројектовање Области истраживања: савремене теорије архитектуре и процес архитектонског пројектовања Бојана Јерковић-Бабовић, рођена у Београду 1990. године. Завршила је Основне академске студије (2012) и Мастер академске студије – Архитектура (2014) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Од 2014. године је докторанд на овом факултету. Државни стручни […]
 • Сава Кнежевић, дипл. лик. умет.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/04/2019
 • арх. Милош Комленић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 251 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање Области истраживања: архитектонско пројектовање; специфичности и посебности становања; простори сениора и људи са посебним потребама Милош Комленић (1972) је дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1998), са темом Православни културни центар на Калемегдану за који добија специјално признање Никола Добровић, као најбољи дипломски рад у генерацији. На […]
 • др Милена Кордић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 252 Ужа научна област: Архитектонско и урбанистичко пројектовање Области истраживања: теорија архитектуре, теорија ентеријера, архитектонско пројектовање, пројектовање ентеријера Милена Кордић (1975) дипломирала je на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на ком je 2009. године магистрира радом под називом Појава међупростора: архитектонска концепција односа између унутрашњости и спољашњости за који добија награду Института за архитектуру и […]
 • Немања Кордић

  By Архитектонски факултет on 01/02/2016
 • Милош Костић

  By Архитектонски факултет on 02/11/2017
  Департман за архитектуру Број кабинета: 349 Ужа научна област: архитектонско пројектовање Области истраживања: методологија архитектонског пројектовања и теорија архитектуре Милош Kостић (1990) је завршио Основне академске и Мастер академске студије Архитектура на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где уписује докторске академске студије 2014.године. Активно учествује у настави на Департману за Архитектуру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета од 2013. […]
 • др Верица Крстић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Ирена Кулетин Ћулафић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • Ивана Ловринчевић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 17/11/2016
 • арх. Владимир Лојаница

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 239 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање, становање и стамбене типологије Владимир Лојаница, рођен је 1969. у Београду. Дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 1995. Последипломске студије је похађао на Архитектонском факултету у Београду на смеру Архитектонска организација простора и последипломски курс студија уметности из […]
 • др Владимир Мако

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/09/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 231 Ужа научна област: историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа Области истраживања: естетика у архитектури и уметности; истраживање кроз пројекат; студије архитектуре Владимир Мако (1958) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1982), магистрирао на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1988) и докторирао на Одсеку за Историју […]
 • др Милан Максимовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 249 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање Милан Максимовић (1970) рођен је у Ваљеву, где је завршио основну школу и матурирао у Ваљевској гимназији. Дипломирао је 1996. године и магистрирао 2008. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Докторску дисертацију одбранио је 2013. године са темом Симболички […]
 • др Владимир Миленковић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 345а Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: теорија форме и методологија пројектовања Владимир Миленковић, дипл.инж.арх. и дипл. муз. педагог, образовање стекао у Београду (Архитектонски факултет, Факултет музичке уметности), докторирао са темом Савремени концепт методологије архитектонског пројектовања: форма прати тему, 2012., у звању доцента на Департману за архитектуру Архитектонског факултета у Београду […]
 • арх. Дејан Милетић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 24/09/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 237 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; архитектонска и урбанистичка теорија Дејан Д. Милетић, дипломирани инжењер архитектуре, рођен је 30.08.1966. године. Средњу архитектонску школу завршио је у Београду 1985. године. Дипломирао је на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 1993. године. Од 1996. године је запослен на […]
 • др Марија Милинковић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 251 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, историја и теорија архитектуре, методологија архитектонског истраживања и пројектовања, критичка и посткритичка архитектонска теорија и пракса Марија Милинковић (1973) дипломирала је 1998. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (УБАФ) и на Московском архитектонском институту (МАРХИ). Магистрирала је 2007, са […]
 • арх. Дејан Миљковић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 344 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, реконструкција и ревитализација наслеђа, простори спектакла Дејан Миљковић (1967. Београд) редовни професор, архитекта. Дипломирао 1994. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Од 1997. године запослен на Департману за архитектуру Архитектонског факултета у Београду. Професионални ангажман усмерен је на пројектовање објеката из […]
 • др Милорад Младеновић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 302 Ужа научна област: ликовне уметности Области истраживања: савремена визуелна уметност и архитектура др ум. Милорад Младеновић (1966) – Студирао је сликарство у класи проф. Марије Драгојловић на ФЛУ у Београду 1991/1992, а дипломирао у класи проф. Момчила Антоновића 1994. Дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду код ментора проф. Милана Лојанице 1996. Магистрирао је […]
 • Мила Мојсиловић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 17/11/2016
 • арх. Милош Ненадовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 237 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање, пројектовање ентеријера Милош Ненадовић (1968) је дипломирао 1998. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Након заснивања радног односа на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, 2000. године, ангажован је на бројним наставним плановима и предметима из уже научне, […]