УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Становање на Душановцу – Студио арх. Милана Ђурића

  By Архитектонски факултет on 29/02/2016
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Милена Васић Опис пројекта: Шта се дешава кад архитекта оде и место заузме човек? Овај концепт се заснива на динамици. Динамика архитектонског простора као таква зависи од кретања људи укључених у тај простор, као што нпр. понашање или емоције људи зависе од карактеристика и динамике форми објеката и окружења. Постоји куга једнакости која убија људску радост. Различита позиција изграђености односно неизграђености постоји као доказ или пак претпоставка да је човек више animal symbolicum него ли animal rationale.
 • Становање на Душановцу – Студио др Марије Милинковић

  By Архитектонски факултет on 29/02/2016
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Марија Милинковић, доцент Студент: Никола Вуковић Опис пројекта: Локација на Душановцу поседује неколико негативних особина. Велики број густо насељених објеката, проблем неквалитетног, отвореног а приватног простора и недовољна количина природне светлости.
 • Становање на Душановцу – Студио арх. Игорa Рајковићa

  By Архитектонски факултет on 29/02/2016
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Стефани Поштић Опис пројекта: Концепт становања на овој локацији се заснива на негативу урбаног начина живота. Душановац као добијена локација одише вишеспратницама, и карактеристичан је приказ живота у граду. Урбано решење Баште се заснива на гађању праваца добијених пратећи Устаничку улицу и аутопут, тако се она линеарно развија. Ради добијања осећаја изолованости и ушушканости, ниво тла у башти се спушта ка средини преко каскада на којима је резервисано место за гајење најразличитијих биљака. Потом се са обе стране баштенског простора који је централно смештено, развија низ двоспратних породичних кућа.
 • Становање на Душановцу – Студио арх. Горанa Војводићa

  By Архитектонски факултет on 29/02/2016
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Горан Војводић, ванредни професор Студент: Јована Зорица Опис пројекта: Анализирајући стање на локацији уочена је очигледна потреба за проширењем простора, а изградњом више објеката на једној парцели наметнута је повезаност станара преко заједничких дворишта. Таква организација као последицу има смањен ниво приватности, изолованости и нејасно дефинисан начин приступа сваком објекту, осећај нереда, али и указује на низак животни стандард.
 • Становање на Душановцу – Студио арх. Дејана Милетића

  By Архитектонски факултет on 29/02/2016
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Дејан Милетић, ванредни професор Студент: Јана Стефановић Опис пројекта: Урбанистички концепт се заснива на принципу расипања структуре, односно, густина изграђености на парцелама опада што доводи до креирања различитих могућности на нивоу објекaта – неки објекти имају уведене допунске садржаје, други су довољног капацитета за трећу генерацију и слично.
 • Становање на Душановцу – Студио арх. Борислава Петровића

  By Архитектонски факултет on 29/02/2016
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Борислав Петровић, ванредни професор Студент: Андријана Кузмановић Опис пројекта: Човеково освајање простора почиње од места у којем он борави или је усмерено ка месту боравка; осећај поседовања простора је недвосмислен мотив оваквог кретања у било ком смеру. Међутим, када се велики број различитих линија кретања пресеца на једном месту, то тло је свачије и његово освајање нема смисла; препустити такво тло јавности, у својству приватног поседовања јавног простора, а ''сопствени'' простор освајати на горе, у висину, јесте решење које омогућава стварање сржи егзистенцијалног простора.
 • Становање на Душановцу – Студио др Ане Никезић

  By Архитектонски факултет on 29/02/2016
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Ана Никезић, доцент Студент: Аница Радосављевић Опис пројекта: Рад истражује степеновање нивоа интимности архитектонским алатима, повезивање са околином, отварање ка природи. Степеновање је примењено на групацији, постављањем односа између јединица, али и на нивоу јединице, њеним положајем у односу на групацију, вегетацију и односима унутар јединице. Груписане по три, пројектовано је осамнаест јединица.
 • Становање на Душановцу – Студио арх. Александруа Вује

  By Архитектонски факултет on 29/02/2016
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Далибор Кнежевић Опис пројекта: Цео концепт и приступ је прожет идејом мегаструктуре, замишљен као самоодржива заједница. У односу на контекст у ком се налази локација, цели пројекат издигнут је на ниво изнад, како би се првенствено склонио са директног удара буке са аутопута. Челични носачи, поред тога што раслојавају локацију, праве и сенку, заштићују од прејаког летњег београдксог сунца. Сама стамбена јединица решена је као слободностојећа кућа са два атријума - један као главни, где је и простор и сам живот унутар ње примарно оријентисан ка атријумима, односно атријуму.
 • Становање на Душановцу – Студио мр Александра Виденовића

  By Архитектонски факултет on 29/02/2016
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: мр Александар Виденовић, доцент Студент: Александар Мајсторовић Опис пројекта: Приступ пројектном задатку заснивао се на испитивању недостатака у типологији, односима просторија, њиховим положајима и тежишту. Анализом се долази до закључка да су типолошке одлике кућа у низу прилично ограничавајуће у дефинисању простора становања. Тако су издвојени најзначајнији проблеми: осунчаност, проветреност, линарност, слободни простор и екстензије. Студијама инсолације и постављањем оријентације соба дошло се до облика куће који је задовољавао све наведене услове.