УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • odörtjol

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/07/2020
  ГРАДОВИ КОЈИ УЧЕ Наставник: др Марија Маруна, редовни професор;др Данијела Миловановић Родић, доцент Студент: Соња Јовановић, Филип Васић, Новак Ђукић Тема пројекта: Предмет истраживања и тежиште самог пројекта како ће се касније испоставити управо је карика коју сматрамо најслабијом међу студентским пројектима који узимају у обзир одрживост, а то је она између односа друштва и екологије са економијом. Наравно, веројемо да сваки пројекат прављен сада за садашњост односно будућност треба да прати и најсавременија технолошка достигнућа каквих има много а која су у циљу екологије и одрживости. Желели смо да направимо пројекат који бар на нивоу мисаоног експеримента може бити економски оправдан а да не угрози заједницу и контекст, напротив, који би можда могао да се одигра и на сцени каква јесте и да већ из садашњости представља пример будућих светлијих могућности. Ово је, надамо се, идеја о пројекту који је иницијатор пројектовања за бољи и здравији град, а не последица условљена таквим градом. У програмском смислу, он подразумева стамбену зону, аудиторијум и музеј мириса, погон за производњу парфема/козметике и научни центар са медијатеком и различитим просторима у којима се може одвијати програм и образовање разних нивоа, превасходно у домену ботанике, хемије, биологије, фармације.
 • ДУНАВСКА ОАЗА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/07/2020
  ЕКОЛОШКИ ДУХ МЕСТА Наставник: др Иван Симић, доцент Студент: Никола Симић Тема пројекта: Имајући у виду аспекте одрживости, рад на овом пројекту се од самог почетка кретао у једном смеру, а то је зелена архитектура. Претходно разрађена локација, рад у групи, и постављени историјски правци су умногоме дефинисали кретања и даљи развој саме локације. У самом почетку постављено је јасно дефинисано зеленило, шест типова дрвећа које прави засебне амбијенте. Мој део пројекта јесте комерцијални садржај који је једна од 3 главне тачке окупљања. Модуларност и метаболизам су правци у којим се развила структура. Првенствено жеља да ова структура не буде јасно дефинисана, него разбијена. Да представља симбиозу комерцијалног, спортског и туристичког центра на Дорћолу. Током пројектовања овог урбанистичког решења веома нам је било битно да искористимо реку у сврху брендирања тако да смо обнављањем луке гледали да повежемо остатак Београда са овим урбаним комплексом и тако активирамо ово подручје.
 • МОДУЛАРНИ ВРТОВИ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/07/2020
  ЕКОЛОШКИ ДУХ МЕСТА Наставник: др Иван Симић, доцент Студент: Ања Голијанин, Ана Глигоријевић Тема пројекта: Предмет истраживања био је Дунавски кеј на Дорћолу. Локација нам је значајна због својих потенцијала – добра микроклима због реке, доступност, повезаност са осталим деловима Дорћола и целог Београда, неколико зона које се налазе у близини, а које су прилагођене различитим старосним добима, еколошки аспект и велики део неискоришћеног и неодржаваног простора, који се може искористити на много бољи начин. Део локације који смо ми највише истраживале је део око марине Дорћол, поред напуштене електране. То подручје бисмо обогатиле занимљивим модуларним становањем, до ког смо дошле на основу истраживања актера са локације, оно би било прилагођено свим старосним добима и групама и оно што би га красило је огромна количина зеленила. Најпре би то биле пузавице које би висиле са челичних лукова и фасада објеката, којима је то идеално станиште због велике количине атмосферске влаге, али уз то би постојале и разне баште са ситнијим растињем. С друге стране обале, електрана би добила своју пренамену, увеле бисмо садржаје попут библиотеке, концертне дворане, ресторана, простора за децу, али поред ње би се налазиле и три нове грађевине – музеј наутике, галерија и школа за бродарство. Циљ нам је подизање свести о култури, уметности и одрживости, поред побољшања квалитета локације и привлачења туриста и становника из разних делова града. У сваком делу локације, посетиоци би се осећали као да се налазе у врту, што је и главна идеја нашег пројекта „Модуларни вртови“.
 • МАРИНА НА ДОРЋОЛУ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/07/2020
  ЕКОЛОШКИ ДУХ ПРИРОДЕ Наставник: др Иван Симић, доцент Студент: Богдан Ђокић Тема пројекта: Марина на Дорћолу представља мултифункционалну зону локације, али и кључ концепта дорћолског еко круга. Ревитализација марине несумњиво означава ревитализацију читавог простора Доњег Дорћола. Увођењем бројних садржаја, попут културног центра, отвореног амфитеатра на води, седења на зеленим платоима на отвореном или унутар павиљона посвећеним светлошћу и снази, као и реконструкцији докова, постиже се знатно већа социјална интеграција становника, бољи квалитет живота и виши степен посећености локације. Поред термоелектране Светлост и Снага, као примарни објекат на марини, истиче се културни центар - музеј посвећен историји Дорћола, као и архитектури термоелектране, са осталим садржајима поред биоскопа и акустичне сале. Зграда садржи елементе биофилијског дизајна, тј зелене тампон зоне на терасама, које запосленима служе као простор за одмор и уживање у природи, а самом објекту један од начина природног проветравања, стварајући визуелни осећај лакоће конструкције. Одигнут од тла, објекат природи враћа све што јој је одузео остављајући простор за зелене платое у приземљу. Фасаду објекта сачињавају перфориране плоче, чији су отвори пројектовани тако да у сваком тренутку пружају адекватно амбијентално осветљење потребно за одређене изложбе и галеријске поставке. Објекат и простор испред јесу приступачни свим корисницима, док најважнији ентеријерски елемент (спирално степениште), прати раније дефинисан обликовни принцип заснован на елементима елипсе.
 • ПРИРОДОМ ИНСПИРИСАНИМ РЕШЕЊИМА КА ИДЕНТИТЕТУ КУЛТУРЕ И МЕСТА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/07/2020
  ПРИРОДОМ ИНСПИРИСАНИМ РЕШЕЊИМА КА ИДЕНТИТЕТУ КУЛТУРЕ И МЕСТА Наставник: др Ксенија Лаловић, ванредни професор Студент: Миодраг Новаковић Тема пројекта: Након одабира дела локације кренуо сам са повлачењем главних праваца као и функционалних средина. Након тога сам се базирао на пројектовањем стамбене зоне која би у себи садржала и комерцијални садржај. У делу саме марине Дорћол бавио сам се пројектовањем Coworking простора. Нисам се толико бавио истраживањем и пројектовањем музеја кој треба да се нађе у објекту термоелектране Снага и Светлост. У даљем разрађивању пројекта бавио сам се више приобалним делом и формирањем новог пристана за чамце,мање бродове и јахте. Отворене јавне просторе сам третирао тако да могу бити доступни свима али да главни акценат буде на бициклистичком и пешачком кретању. Паркинге за обе зоне сам позиционирао тако да буду испод земље,а саобраћанице су конципиране да буду успореног саобраћаја.
 • MULTIART+S

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/07/2020
  ПРИРОДОМ ИНСПИРИСАНИМ РЕШЕЊИМА КА ИДЕНТИТЕТУ КУЛТУРЕ И МЕСТА Наставник: др Ксенија Лаловић, ванредни професор Студент: Мина Марковић Тема пројекта: Анализом предметне локације, Доњег Дорћола, кроз различите категорије, попут њеног становништва, тренутних садржаја, и обележја које је чине препознатљивом, дошло се до коцепта стварања новог културно-уметничког центра ревитализацијом браунфилда, на подручју Марине "Дорћол". Доминантни елемент марине представља Термоелектрана "Снага и светлост", давно запостављени део индустријског наслеђа невиђеног просторног потенцијала. Према томе, фокус пројекта је ревитализација и пренамена зграде Термоелектране, која ће, са још једном, новом грађевином, представљати научно-уметнички центар Београда, који се идеално надовезује на већ постојеће културне садржаје Доњег Дорћола. У питању су простори флексибилних намена, опремљени свим алатима потребним једном ствараоцу или истраживачу. Захваљујући широком спректру садржаја, простори су прилагођени корисницима свих генерација. Заједно са новим студентским домом и библиотеком, као и линијским парком који прожима све функционалне целине, овај пројекат представља изузетан корак унапред по питању развоја културног идентитета Београда и Србије.
 • CULT/ure/alert

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/07/2020
  ПРИРОДОМ ИНСПИРИСАНИМ РЕШЕЊИМА КА ИДЕНТИТЕТУ КУЛТУРЕ И МЕСТА Наставник: др Ксенија Лаловић, ванредни професор Студент: Миа Павловић, Јелена Пецић, Бојана Перенчевић Тема пројекта: Захваљујући бројним анализама спроведеним на предметном подручју, дошле смо до поставке концепта који се заснива на културолошким и социолошким принципима одрживости. Главни фокус пројекта представља креирање нове културне зоне на подручју Марине Дорћол. Преузимањем и концентрисањем већ постојећег културног садржаја у Београду са додатком новог, који на иновативне начине привлачи људе, формирале смо нови културни дистрикт, који својим програмом и пропратним садржајем људе задржава на локацији. Један од затечених проблема на локацији представљао је неадекватан садржај у оквиру старе индустријске зоне, обзиром на добру позицију у граду, одлучиле смо да она буде пренамењена у ново стамбено насеље које би представљало баланс између густе и традиционалне матрице Дорћола и разиграног амбијента културног дистрикта. Дизајном отвореним јавних простора у маниру одрживости ово стамбено насеље у потпуности одише иновативним идејама које се прожимају кроз сва три дела локације. Ову повезаност употпуњује потез Линијског парка који преузима програме свих делова локације које обухвата и обогаћује их зеленим амбијентом.
 • ЖИВА ФАБРИКА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/07/2020
  ЖИВА ФАБРИКА Наставник: др Александра Ступар, редовни професор Студент: Сара Адиљи Тема пројекта: ЦИЉ - Створити центар који би представљао место где се повезују и уливају садржаји културно-уметничко-образовних установа града а истовремено место које прихвата и пружа могућности онима који имају потребу да се искажу. ЕКО БЛОК - увођење еко линије кроз локацију,рециклажа,уређене зелене површине, комфор у отвореном простору. Подземне гараже - car free зона, приступачност садржаја на пешачком растојању, смањење визуелног загађења, чист ваздух, смањење гужви у саобраћају. Еколошки аспект - зеленило присутно у сваком блоку, спуштање аутомобила у подземне гараже свуда где је то могуће, мрежа бициклистичких стаза, обновљиви извори енергије. Предности - повезаност свих културно - уметничких садржаја на једном месту - простор за едукацију, истраживање, уметност. Мултифункционална зона - простор за изложбу, пијацу, штандове креативних радионица, плес, концерте, предавања на отвореном. Културни центар је настао регенерацијом некадашње Термоелектране, задржана је структура и додате су челичне конструкције које симулирају некадашњи индустријски простор, а данас би биле место за радионице,изложбе на отвореном.
 • ЖИВА ФАБРИКА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/07/2020
  ЖИВА ФАБРИКА Наставник: др Александра Ступар, редовни професор Студент: Милица Мандић Тема пројекта: Почетна идеја је била да се приложени део локације ослободи колског саобраћаја и паркинг места испред зграда. Да се уведе мрежа бициклистичких и пешачких стаза, које би биле добро повезане са остатком града. Самим премештањем паркинг места у подземне гараже које се налазе испод линијског парка, добија се могућност да се максимално искористи потенцијал одрживости простора. Сам пројекат је базиран на систему плоча, односно платформи, које су направљене од рециклираног материјала. Обjекат „плоча" који је намењен за седам, односно девет врста уметности, повезује линијски парк са излазом на реку. Желела сам да простор оживи у сваком смислу. Повезивање разних група људи, разних старосних доба, различитог образовања. Желела сам да се тај простор у културолошком смислу унапреди, али као такав да не буде досадан, да постоје разне радионице у оквиру тих садржаја, да постоји место за старије популације, као и паркови за децу. Једноставно, да буде простор кроз који би свака особа желела, ако не да са намером дође, барем прође или се задржи неко време. Циљ је био да се постигне функционалан, а у исто време одржив и занимљив простор. Дизајн самог простора није било тешко осмислити, јер „форма прати функцију”.
 • ЖИВА ФАБРИКА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/07/2020
  ЖИВА ФАБРИКА Наставник: др Александра Ступар, редовни професор Студент: Душан Петровић Тема пројекта: Циљ овог пројекта јесте реактивација дате локације и укључење заједнице у процес рециклаже. Отворени простор око пруге и постојећих зграда постао је место рециклажног и едукационог центра пројекта, у том делу налазе се уређене травнате и пешачке површине, као и каскадиране водене површине. Следећи акценат је на павиљонима, унутар њих оргaнизују се едукациони семинари како за млађе тако и за старије чланове заједнице. Једна од значајних карактеристика јесте поплочање које претвара и складишти енергију за осветљење целокупног подручја, напајање мобилних уређаја, електричних бицикала, и стварање специфичне ноћне слике пројекта.У складу са рециклажом, на одређеним местима локације постојали би контејнери за прикупљање рециклажног материјала. Даљим поступком би се тај материјал деградирао и реактивирао у склопу павиљона и урбаног мобилијара пројекта. Везано за одрживост, постојали би још и соларни панели смештени на крововима зграда, као и кровне баште за релаксацију станара.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Зорана Абадића

  By Архитектонски факултет on 22/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Вукашин Терзић Опис пројекта: За мене је тема „Нова кућа на новом брду„ представљала и лично питање на које сам желео да дам специфичан одговор. Шта је заправо кућа и становање, да ли је могуће направити идеално станиште за човека и од чега би се састојало. Нову кућу на новом брду сам схватио као нов и савремен дизајн куће, како организације простора становања тако и обликовања објеката, желећи да нити једна кућа у пројектованом насељу не буде иста и дајући јој тако својствен идентитет и карактер.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Александруа Вује

  By Архитектонски факултет on 22/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Алекса Гајић Опис пројекта: Град је синтеза делова и веза која се преплићу, ступају у односе и који реагују једни на друге, према томе прост скуп кућа не чини град. Сваки нови део не би требало да се само прикључи на систем већ да постане део који утиче на целину. Узима квалитете, ствара и дели нове. На местима нагомилавања тих делова, веза и комуникација настаје град.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Небојшe Фотирићa

  By Архитектонски факултет on 22/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Душан Грујовић Опис пројекта: Мој одговор на утисак са локације је стварање линеарне геометрије мултипликоване у простору, пројектоване као прелазни облик из једнопородичног ка вишепородичном становања. Одлука да се колски саобраћај смести испод насеља допринела је томе да целокупан простор локације постане простор куће. Позиционирање објеката унутар одређене матрице доводи до стварања просторних „џепова“ различитих намена.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Милоша Комленића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Милош Комленић, доцент Студент: Урош Мајсторовић Опис пројекта: ИЗОЛАЦИЈА - Читав концепт заснива се на изолованости. Изолованост на нивоу читавог насеља, пројектована је и на изолованост самих јединица. Квалитет целине, одражава се као и квалитет засебних елемената. Насеље је изоловано од града тампон зеленим појасем, док су јединице типологије двојних кућа, једна и друге одвојене великим зидом. ЗИД као основни елемент раздвајања и изолације, кључни је елемент пројекта. Такође, не само што учествује у изолацији јединице, он итекако доприноси самом визуелном доживљају целокупног насеља.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Милана Ђурића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студенти: Катарина Огњеновић и Александра Стијовић Опис пројекта: Сливањем урбаних утицаја Београда са једне стране и утицаја природе са друге, ствара се тло погодно за рађање стамбених објеката који прихватају и интегришу то двоје у функционалну целину. На основу заједничког урбанистичког решења настала су два самостална пројекта- две групације слободностојећих кућа које на различит начин објашњавају дати пејзаж.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Марије Милинковић

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Марија Милинковић, доцент Студент: Жељана Давидовић Опис пројекта: Кућа са три врта - Стварање новог амбијенталног квалитета где се изграђене структуре концентришу око једног тежишта "шпилштрасе" (spielstraße) – широке улице која је потпуно жива, што и прати њена вијугавост. Кућа настаје из покушаја интегрисаности како са улицом тако и са природом. Квалитет јесте простор око објекта који чине три симболички различита врта. Кроз први се долази до куће, отворен тзв. "монденски врт". Други представља интиман приватни простор за опуштање, док је трећи потпуно неуређен, дивљи, са орахом, који преовладава на целој локацији.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Ане Никезић

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Ана Никезић, доцент Студент: Андрија Вујовић Опис пројекта: Пројекат истражује контролу кретања, како на нивоу куће, тако и на локацији. Први утисак је довео до идеје увођења имагинарног зида који би направио баријеру између задате локације и контекста у коме се она налази. Даља истраживања довела су до промене функција зидова. На урбанистичком нивоу, зидови постају слојеви различите транспарентности који уједно наводе, али и удаљавају кориснике кроз простор који они сами формирају. Унутар куће они једнозначно усмеравају корисника из затвореног ка отвореном простору.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Милене Кордић

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Милена Кордић, доцент Студент: Милан Грујичић Опис пројекта: ЗОНА ПРЕКЛОПА – садржај и амбијент - Идеја о креирању заједнице и укидању чврстих просторних граница, где је то могуће, представља савремени одговор на непосредни контекст. Креирање насеља које урбанистичком концепцијом добија на мекоћи амбијента стварањем нових пејзажа и својом геометријом која се уграђује у терен и на њега реагује.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Игорa Рајковићa

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Олга Дукић Опис пројекта: Пројекат настоји да одговори захтевима контекста, а уједно остане самостална целина. Својим карактером слободностојећих кућа, објекти одговарају дивљем насељу с једне стране, а уређеношћу урбаној структури с друге. Повезаност ове две стране преноси се на комуникацију унутар куће. Правац кретања кроз објекат прати зид који постаје главни мотив пројекта. Све просторије развијају се око ове константе и добија се јединствена форма.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Дејана Милетића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Дејан Милетић, ванредни професор Студент: Душица Ерић Опис пројекта: - тамо : овде - светлост : сенка - отворено : приватно - своје : непознато : заједничко - ток : тренутак. Овај пројекат вођен је истраживањем везе између супротности. Решење: зид. Зид – својом величином и тежином, постављен је у простор као запис. Контекст – време и место у коме се налази дају му значење. Кућа постаје његов нераскидив део и даје му садржај. Зависни једно од другог, кућа и зид се прожимају и диктирају простор, како спољашњости тако и унутрашњости.