УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Архипелаг културе и уметности

  By Архитектонски факултет on 06/10/2016
  МАСА-А24023 - МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД: АРХИПЕЛАГ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ Наставник: арх. Зоран Лазовић, редовни професор Студент: Милош Ушљебрка Тема пројекта: Истраживање међуодноса сврхе, функције, садржаја, форме и контекста одвијаће се пројектовањем архитектонског објекта културе и уметности кроз тему феномена савремених урбаних хибрида - примарно са садржајима културе и уметности и - секундарно са комплементарним садржајима забаве и угоститељства, а који чине основу културе савременог урбаног човека и срж урбаности градова. Активирање креативне уметничке сцене која ствара и презентује културне и уметничке догађаје. Више групација објеката од више студената чинили би урбана острва/четврти, заланчане ансамбле - архипелаге културе и уметности у морфологији, (међу)простору града, река, острва, у смени 24/7/12, у Београду.
 • Архитектура и четири елемента (ватра, земља, ваздух, вода)

  By Архитектонски факултет on 06/10/2016
  МАСА-А24023 - МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД: АРХИТЕКТУРА И ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА (ВАТРА, ЗЕМЉА, ВАЗДУХ, ВОДА) Наставник: арх. Миодраг Мирковић, редовни професор Студент: Тијана Симикић Тема пројекта: Хибрид музејско-галеријског излагања и комплементарних садржаја. Просторни оквир: Рт Новог Београда (ушће Саве у Дунав). Циљ рада на мастер пројекту је успостављање везе града и реке кроз анализу и разумевање друштвеног контекста и просторних захтева задате локације.