УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Tesla Doctrin House – Научни институт Никола Тесла

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  EXPO BELGRADE 2025 Наставник: др Александар Рајчић, ванредни професор Студент: Никола Јовичић Тема пројекта: Конкурисање Београда за светску изложбу EXPO Belgrade 2025, ће бити разрађен у две фазе (дела): Први део - дефинисање концепције, мотоа изложбе и реперкусија на карактер архитектонског решења као и анализа потенцијалних локација и одабир финалне локације; Други део обухвата рад на решењу (пројекту) кроз следеће параметре: урбанистичка локација, саобраћај, репери, урбанистичко архитектонски концепт, кретање и мотиви, те архитектонско обликовање, основне функције, визуелни идентитет, визуелизација комплекса, односно пројекат националног павиљона Србије са визуелизацијом.
 • Биомимикрија: структуре инспирисане природним системима

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  БИОМИМИКРИЈА: СТРУКТУРЕ ИНСПИРИСАНЕ ПРИРОДНИМ СИСТЕМИМА Наставник: др Миодраг Несторовић, редовни професор Студент: Дарије Делић Тема пројекта: Истраживање бионичких тема има за циљ детерминисања индивидуалног пројектантског приступа, процеса, метода, техника које ће бити примењене у контексту поставке и решавања пројектног проблема. Фокус је на истраживању модуса транспоновања и имплементације идентификованих принципа и законитости из природе у област конструктерства, у функцији предлога оптималних решења која имају одређене пожељне атрибуте биолошких система. Поставке ће се затим тестирати кроз процесе конципирања и разраде пројектних решења. Крајњи резултат ће бити изражен кроз графички и просторни приказ архитектонског идејног решења са елементима идејног пројекта.
 • Чувајмо прошлост за будућност

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ЧУВАЈМО ПРОШЛОСТ ЗА БУДУЋНОСТ Наставник: др Ненад Шекуларац, ванредни професор Студент: Драгана Стајић Тема пројекта: Истраживање могућности и успостављање методологије за пројектовање заштитних конструкција, као смерница за планирање, пројектовање и њихову реализацију. Истраживањем заштитних конструкција, њиховом анализом и вредновањем остварених резултата на примерима изведених конструкција могуће је донети закључке на основу којих ће се приступити решењу задатка пројектовања заштитне конструкције на археолошком локалитету Виминацијум. Резултат истраживања биће приказан као графички и просторни приказ архитектонског идејног решења заштитне конструкције са свим елементима идејног пројекта, водећи рачуна о пројектантском приступу, техничком и технолошком решењу.