УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Dodela_diploma_DSC_0321c_optim
Архитекте, добитнице диплома | Фото: Марија Нишић

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДОДАТНИХ ЕСПБ БОДОВА У ДОДАТКУ ДИПЛОМЕ
Информација за студенте који су завршили ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Архитектура и МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА‐ Архитектура, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ‐ Унутрашња архитектура и МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ‐ Интегрални урбанизам и ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Архитектура

Студенти који су:

1. завршили студије на студијским програмима ОАСА, ИАСА, МАС‐А, МАС‐ИУ, МАС‐УА
2. остварили додатне ЕСПБ бодова током студија у складу са Правилником о вредновању ваннаставних активности студента и
3. добили Одлуку Комисије за вреденовање ваннваставних активности студената Архитектонског факулате у Београду о признавању додатних ЕСПБ бодова, потребно је да пошаљу мејл са својим подацима на следећу адресу: dodela.diploma@arh.bg.ac.rs

Студентима ће бити послат формулар за унос податка везаних за унос остварених додатених ЕСПБ бодова у додатка дипломе.

Електронски попуњен формулар је потребно доставити на горе наведену мејл адресу, а одштампани и потписани примерак попуњеног формулара донети у студентску службу.

НАПОМЕНА У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА ДИПЛОМА
Уз документа потребна за издавање дипломе неопходно је приложити образац ШВ-50 – статистички извештај за студенте који су завршили студије (образац штампати двострано са сајта)

Обавештење о документима потребним за издавање дипломе другог степена (22.06.2022.)

Студенти МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – Архитектура, МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – Унутрашња архитектура и МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – Интегрални урбанизам, и ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – Архитектура који су одбранили МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД у јунском року 2022. године подносе Студентској служби од 18. јула до 05. августа 2022. године следећу документацију:

1. индекс,
2. захтев за издавање мастер дипломе (може се набавити у студентској служби АФ‐а) – пре предаје у студентској служби, завести захтев у соби 206а,
3. ШВ-50 – статистички извештај за студенте који су завршили студије (одштампати двострано са сајта),
4. потврду из библиотеке о раздуживању,
5. ЦД са мастер пројектом у електронској форми (припремљен у пдф формату 150дпи),
6. доказ о уплати за диплому према ценовнику (5.000 динара) на рачун Факултета
бр. 840‐1436666‐34 са позивом на бр. 51 700000 (са сврхом уплате „издавање дипломе)

За издавање уверења о дипломирању надокнада према ценовнику износи 2000,00 дин.

Анкета о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника за пролећни семестар школске 2021/22. године, постављена је на студентском е-сервису од понедељка, 6. јула 2022. године. Потребно је да студенти попуне анкету пре подношења захтева за издавање дипломе.

Захтев за издавање дипломе – ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

Обавештење о документима потребним за издавање дипломе првог степена (26.06.2022)

Студенти ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – Архитектура који су одбранили ЗАВРШНИ РАД:

– у јунском року од 18. јула до 29. јула 2022. године,

– у септембарском року од 08. септембра до 15. септембра 2022. године,

подносе Студентској служби следећу документацију:
1. индекс,
2. захтев за издавање дипломе основних студија (може се набавити у студентској слушби АФ‐а) – пре предаје у студентској служби, завести захтев у соби 206а,
3. ШВ-50 – статистички извештај за студенте који су завршили студије (може се набавити у студентској слушби АФ‐а),
4. потврду из библиотеке о раздуживању,
5. доказ о уплати за диплому према ценовнику (5.000 динара) на рачун Факултета бр. 840‐1436666‐34 са позивом на бр. 51 700000 (са сврхом уплате „издавање дипломе”)

За издавање уверења о дипломирању надокнада према ценовнику износи 2000,00 дин

Анкета о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника за пролећни семестар школске 2021/22. године, постављена је на студентском е-сервису од понедељка, 06. јула 2022. године. Потребно је да студенти попуне анкету пре подношења захтева за издавање дипломе.

Захтев за издавање дипломе – ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

Алумни вести