УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Dodela_diploma_DSC_0321c_optim
Архитекте, добитнице диплома | Фото: Марија Нишић

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДОДАТНИХ ЕСПБ БОДОВА У ДОДАТКУ ДИПЛОМЕ
Информација за студенте који су завршили ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Архитектура и МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА‐ Архитектура, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ‐ Унутрашња архитектура и МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ‐ Интегрални урбанизам и ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Архитектура

Студенти који су:

1. завршили студије на студијским програмима ОАСА, ИАСА, МАС‐А, МАС‐ИУ, МАС‐УА
2. остварили додатне ЕСПБ бодова током студија у складу са Правилником о вредновању ваннаставних активности студента и
3. добили Одлуку Комисије за вреденовање ваннваставних активности студената Архитектонског факулате у Београду о признавању додатних ЕСПБ бодова, потребно је да пошаљу мејл са својим подацима на следећу адресу: dodela.diploma@arh.bg.ac.rs

Студентима ће бити послат формулар за унос податка везаних за унос остварених додатених ЕСПБ бодова у додатка дипломе.

Електронски попуњен формулар је потребно доставити на горе наведену мејл адресу, а одштампани и потписани примерак попуњеног формулара донети у студентску службу.

НАПОМЕНА У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА ДИПЛОМА
Уз документа потребна за издавање дипломе неопходно је приложити образац ШВ-50 – статистички извештај за студенте који су завршили студије (образац штампати двострано са сајта)

Обавештење о документима потребним за издавање дипломе другог степена (27.07.2023.) 

Студенти МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – Архитектура, МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – Унутрашња архитектура и МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – Интегрални урбанизам, и ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – Архитектура који су одбранили МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД у јунском року 2023. године подносе Студентској служби  до 04. августа 2023. године следећу документацију: 

 1. индекс, 
 2. захтев за издавање мастер дипломе (фомулар се налази на МООДЛ-платроми) – пре предаје у студентској служби, завести захтев у соби 206а, 
 3. ШВ-50 – статистички извештај за студенте који су завршили студије (одштампати двострано са сајта), 
 4. потврду из библиотеке о раздуживању, 
 5. доказ о уплати за диплому према ценовнику: 
 • за диплому мастер академских студија (7.000 динара)  
 • за диплому интегрисаних академских студија (10.000 динара), на рачун Факултета бр. 840143666634 са позивом на бр. 51 700000 (са сврхом уплате „издавање дипломе) 

За издавање уверења о дипломирању надокнада према ценовнику износи 2000,00 дин. 

Анкета о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника за пролећни семестар школске 2022/23. године, постављена је на студентском е-сервису од понедељка, 3. јула 2023. године. Потребно је да студенти попуне анкету пре подношења захтева за издавање дипломе. 

Захтев за издавање дипломе – ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ 

 

Обавештење о документима потребним за издавање дипломе првог степена (27.07.2023) 

Студенти ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – Архитектура који су одбранили ЗАВРШНИ РАД: 

– у јунском року од 17. јула до 27. јула 2023. године, 

– у септембарском року од 12. септембра до 13. септембра 2023. године, 

подносе Студентској служби следећу документацију: 

 1. индекс, 
 2. захтев за издавање дипломе основних студија (налази се на МООДЛ-палтфоми) – пре предаје у студентској служби, завести захтев у соби 206а, 
 3. ШВ-50 – статистички извештај за студенте који су завршили студије ((налази се на МООДЛ-палтфоми), 
 4. потврду из библиотеке о раздуживању, 
 5. доказ о уплати за диплому према ценовнику (7.000 динара) на рачун Факултета бр. 840143666634 са позивом на бр. 51 700000 (са сврхом уплате „издавање дипломе”) 
 6. За издавање уверења о дипломирању надокнада према ценовнику износи 2000,00 дин 

Анкета о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника за пролећни семестар школске 2022/23. године, постављена је на студентском е-сервису од понедељка, 03. јула 2023. године. Потребно је да студенти попуне анкету пре подношења захтева за издавање дипломе. 

Захтев за издавање дипломе – ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ 

Алумни вести